Knooppunt Emmen-West


Bij Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. De gelijkvloerse kruising is omgebouwd tot een volwaardig knooppunt met nieuwe verbindingswegen. De N34 is voor dit project over een lengte van anderhalve kilometer verdubbeld. Met de herinrichting van het knooppunt verbetert de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid.

Aannemer Van Spijker Infrabouw is in mei 2020 gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Ruim anderhalf jaar later, op 12 november 2021, is het werk klaar en kan de weg open voor verkeer. Tot begin volgend jaar, januari 2022, voert de aannemer afrondende werkzaamheden uit, zoals het planten van bomen en opruimen en ontmantelen van het bouwterrein. De oplevering is eerder dan gepland en binnen het gestelde budget.

Waar hebben we aan gewerkt?

-Ruim negen kilometer is aangepakt voor de nieuwe ongelijksvloerse verbindingswegen

-Voor lokaal verkeer is er een rechtstreekse verbindingsweg tussen Emmen en Erm, zonder aansluiting op de N34 en N391. Voor fietsers ligt er een vrijliggend fietspad naast

-Vier nieuwe viaducten zijn gebouwd, waarvan één vernieuwd

-350 panelen zijn aangebracht voor de afwerking van 4 viaducten

-Ruim 35 duizend ton asfalt was nodig, waarvan grotendeels gerecycled asfalt

-Meer dan 3 miljoen kruiwagens zand

-30 kilometer (tijdelijke) belijning is aangebracht en 200 (tijdelijke) borden

-3,5 kilometer vangrail is geplaatst

-18 kilometer Drents bloemenmengsel is gezaaid in de bermen en 550 bomen (worden) geplant

Factsheet Nieuw knooppunt Emmen-West (pdf, 1 MB)

Download een grotere versie van de factsheet