Aan het woord over de verdubbeling (aannemer)


Verdubbeling N34; wat komt daar allemaal bij kijken?

De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot wordt in opdracht van de provincie Drenthe uitgevoerd door aannemer BAM Infra. In grote lijnen betekent dat een weg ernaast leggen, zorgen dat het één geheel wordt, op- en afritten aanpassen en voorzien van rotondes. Dan de nieuwe bermen beplanten en klaar. Maar… het is te raden: zo werkt het niet. Wat komt er zoal bij zo’n groot project kijken?

“Dit is een integraal project, zoals wij dat noemen”, zegt Martin Kruiter, de projectleider van BAM Infra. “Dat betekent dat we niet alleen een weg aanleggen, maar ook infrastructurele kunstwerken bouwen. Dat zijn een nieuw viaduct en de verlenging van twee bestaande onderdoorgangen.”

Nieuwe situatie bij Coevorden Noord

BAM Infra heeft voor de projectperiode van ongeveer twee jaar een verdieping gehuurd in het gebouw waarin ook het infocentrum Hunebed Highway N34 is gevestigd. Dit is in Dalen. In de voorbereidingsfase – in grote lijnen heel 2019 – werken daar ongeveer acht personen fulltime. Ontwerpen, plannen, tekenen, calculeren, werkvoorbereiding; dat gebeurt nu allemaal. Nadat ergens in het eerste kwartaal van 2020 wordt begonnen met de daadwerkelijke verdubbeling, loopt het aantal wegwerkers op tot maximaal veertig.

Archeologisch onderzoek

Overigens zijn er al langere tijd mensen en machines bezig in het landschap. Door BAM Infra zijn er al bomen gekapt en voor het einde van 2019 zijn de nodige kabels en leidingen verlegd. Verder zijn er al archeologen bezig geweest met het onderzoeken van de zogenaamde esdekken. Een es is een hoger gelegen akker (zandgrond) waarbij het aan te nemen is dat daarop vroeger mensen hebben gewoond. Ze hebben er inderdaad vormen van bebouwing aangetroffen.

Martin Kruiter vervolgt: “Op twee plekken zijn er beekdalen; in opdracht van de provincie zorgen wij daar voor archeologisch onderzoek als wij daar gaan graven. Dat is bij het Drostendiep vlak onder Holsloot en het Loodiep, boven Coevorden. In de praktijk komt het erop neer dat archeologen meekijken als onze graafmachines voorzichtig lagen grond weghalen. Als er iets tevoorschijn komt, zegt de archeoloog ‘stop’ en onderzoekt hij dat. Is het niks, dan gaan we verder; is het wel wat, dan gaat hij dat verder onderzoeken. Zo weten we zeker dat we niets van historische waarde vernielen.”

Volgorde

Dit artikel begon met te benoemen dat dit project in grote lijnen simpel was. De projectleider daarover: “Het feitelijke werk is relatief standaard: we bouwen eerst een geleiderail (vangrail) langs de bestaande weg; dat wordt de vangrail in de nieuwe middenberm. Dan bouwen we door de weilanden de nieuwe weghelft. Dat gebeurt achter die vangrail, dus mooi veilig voor zowel onze wegwerkers als voor de weggebruiker. Dan gaan we per stukje het verkeer naar de nieuwe weg leiden en reconstrueren we het oude deel, zodat dat past bij de nieuwe weghelft. Los daarvan bouwen we de twee verlengingen van onderdoorgangen en het nieuwe viaduct. Het moeilijke daaraan is dat het verkeer gewoon moet kunnen doorrijden. Om de aansluiting op knooppunt Holsloot te maken, is het nodig om een aantal weken een gedeelte van de hoofdrijbaan af te sluiten en aan het eind een weekend de gehele weg. Over deze afsluiting organiseren we samen met de provincie nog een informatiebijeenkomst.”

“De planning is dat we, als alles goed gaat, in 2019 al het voorbereidende werk afronden, in het eerste kwartaal van 2020 starten met de verdubbeling en anderhalf jaar later klaar zijn. Dan ga ik naar een nieuwe klus, ergens in Nederland. Soms dichter bij huis in Onstwedde, soms verder weg.”

Informeren

Wat komt er bij de communicatie met omwonenden kijken? Martin Kruiter: “Alleen bouwcommunicatie met direct betrokkenen voert BAM uit. We doen een briefje in de bus of als dat nodig is, bellen we aan en spreken we de bewoners persoonlijk. Verder is de provincie verantwoordelijk voor de communicatie; alle campagnes en persberichten en dergelijke; dat doen zij. In het infocentrum kan iedereen alles te weten komen. Wij hebben weer iemand die ervoor zorgt dat de informatie die de provincie nodig heeft, ook daar komt.”

Samenwegwerken.nl

Tijdens de werkzaamheden is het natuurlijk belangrijk dat er veilig gewerkt kan worden. Weggebruikers hebben daar een grote verantwoordelijkheid. Martin Kruiter: “Het is écht gevaarlijk om harder te rijden dan de snelheden die wij via borden aangeven. De wegvlakken kunnen smaller zijn door baakschilden (waarmee wegafzettingen worden gemarkeerd) [toevoegen: plaatje van baakschild die tevoorschijn komt bij ‘mouse-over’] die we erlangs plaatsen. Als een auto zo’n baakschild raakt, kan die wegschieten en een wegwerker raken, met alle gevolgen van dien. Het is voor de werkwerkers belangrijk om veilig te werken en voor de weggebruiker belangrijk zich te houden aan maximaal toegestane snelheden en overige verkeerstekens en geboden. De campagne Samenwegwerken helpt ons bij het veiligheidsbewust worden van zowel wegwerker als weggebruiker. Tegen de tijd dat we echt beginnen, zullen we hier via de campagne Samenwegwerken ook wel aandacht voor vragen.”

Deze tekst is ook verschenen in de Verkeerskrant van december 2019.