Aan het woord over de verdubbeling (risico's)


Rob Tomasouw aan het woord over de verdubbeling van de N34 tussen Emmen en Coevorden.

Rob is risicomanager bij de provincie Drenthe. Bij een groot en complex infraproject als deze kunnen zich allerlei risico’s en ongewenste gebeurtenissen voordoen. Rob zorgt ervoor dat het projectteam zich hier bewust van is. Hij brengt daarbij de gevolgen voor tijd, imago en geld in beeld. Een risicomanager geeft advies over welke maatregelen het projectteam kan nemen bij de verschillende projectrisico’s.

We laten Rob aan het woord om uitleg te geven over wat er allemaal komt kijken bij het risicomanagement rondom de verdubbeling van de N34.

Wat doet een risicomanager?

Een risicomanager legt mogelijke risico’s bloot die zich kunnen voordoen bij projecten. Denk aan de Noord/Zuidlijn waarbij verkeerde inschattingen zijn gemaakt als het gaat om tijd, aantal verwachte passagiers en kosten. Of iets dichterbij, de vertraging bij de Groninger ringweg… Een risicomanager denkt mee over wat je kunt doen om zulke risico’s en hun gevolgen te beperken of te voorkomen. Door het stellen van vragen en het maken van opmerkingen en adviezen maakt Rob het projectteam bewuster van wat ze doen. Vragen die hij stelt gaan vaak over: is iedereen met de goede dingen bezig? Doen we die dingen goed?

De risicomanager is veel in gesprek met mensen. We zitten nu in de fase van de contractvoorbereiding. Er is nu dus veel overleg met de constructeurs, projectleiders en ontwerpers, de zogenoemde technisch specialisten. Straks, in de uitvoeringsfase, ziet het werk van Rob er anders uit. Hij gaat dan meer naar buiten, op de bouwplaats kijken en met de aannemer praten.

Dat ‘kijken’ is heel breed: hij onderzoekt hoe het project wordt beleefd door iedereen die ermee te maken heeft: de provincie en de aannemer, maar zeker ook de omgeving. Hij helpt zorgen dat de overlast voor zowel voor omwonenden als voor de weggebruikers, zo klein mogelijk blijft. Risicomanagement, kortom, is meer dan alleen papierwerk.

Welke risico’s signaleer je zoal?

Ik zie meerdere risico’s. Op dit moment zien we een risico van sluipverkeer, als er straks gebouwd wordt. Sluipverkeer kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en overlast. Zeker als doorgaand verkeer door woonstraten en in de buurt van scholen gaat rijden. Als provincie proberen we zulke situaties natuurlijk te voorkomen waar het kan.

Nog weer een heel ander soort risico is de vertraging als er opeens een bijzondere archeologische vondst wordt gedaan. De archeoloog wil dan verder onderzoek doen naar de vondst. Dit kost extra tijd en geld. Hier hebben we in de planning en begroting rekening mee gehouden.

Of wat te denken van een beschermde diersoort die opeens opduikt tijdens de bouwwerkzaamheden. Als we dit tegenkomen, kost dat ook vaak extra tijd en geld. En dan hebben we het nog niet eens over de kleine kans dat het ontwerp van bijvoorbeeld een viaduct in de praktijk niet goed gemaakt kan worden.

Alle risico’s probeer je in het contract met de aannemer zo goed mogelijk te omschrijven. Zodat straks precies duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is en wat de beste maatregelen zijn.

In hoeverre is het werk bij de N34 anders dan bij andere projecten?

Eigenlijk kent het werk bij andere projecten veel overeenkomsten. Elk project kent risico’s. Als risicomanager kijk je altijd naar de manieren waarop je risico’s kunt beheersen. Je bent altijd degene die de lastige vragen stelt. Een soort luis in de pels.

Orde in de spaghetti

Wat is er zo leuk aan jouw werk?

Ik vind het mooi om orde te scheppen tussen de verschillende disciplines. Ik zorg er als het ware voor dat de spaghetti op je bord netjes terechtkomt. Ik ben natuurlijk niet alleen maar de advocaat van de duivel door vervelende vragen te stellen. Ik signaleer mogelijke problemen, maar het leuke daaraan is, ik mag ook meedenken over oplossingen. Zo maken we met z’n allen het werk tot een succes. Het is een project van de provincie, de aannemer en de omgeving samen, waar ik vanuit mijn expertise een rol in mag spelen.

Wat kost energie in je werk?

Het is soms wel ‘vingertje wijzen’. Wie is waar verantwoordelijk voor en wie heeft zich niet aan de afspraak gehouden? Het is niet leuk om mensen te confronteren met fouten en mensen achter de broek aan te zitten. Juist daarom kijk ik graag samen met anderen naar hoe we nadelige gevolgen kunnen beperken of voorkomen. Want als je werkt vanuit samenwerking en vanuit oplossingen, dan bereik je het meest.

Risicomanager van de N34

Rob Tomasouw werkt bij de provincie Drenthe en is sinds de zomer van 2017 betrokken bij de verdubbeling als risicomanager. Zijn achtergrond is een opleiding in de civiele techniek. De laatste acht jaar heeft hij altijd projecten gedaan die te maken hebben met project- en contractbeheersing.