Aan het woord over de verdubbeling (educatie)


Erwin van Dijk aan het woord over de verdubbeling

In mei 2017 zijn 330 technasium-leerlingen bezig geweest met het onderwijsproject over de verdubbeling van de N34. Netwerkcoach Noord-Nederland bij Stichting Technasium Erwin van Dijk zorgde samen met andere partijen dat leraren en leerlingen enthousiast werden en mee wilden doen. Ook zat hij in de jury die alle ideeën beoordeelde. We laten hem hier aan het woord om uitleg te geven over wat er bij dit educatieproject aan bod kwam.

Technasiumleerlingen denken mee over verdubbeling N34

Waar gaat het onderwijsproject over?

Tweede- en derdeklassers van vijf Drentse Technasia (Roelof van Echten College uit Hoogeveen, Dr. Nassau College uit Assen, De Nieuwe Veste uit Coevorden, CSG Dingstede uit Meppel en Hondsrug College uit Emmen) kregen uitleg over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Die uitleg kregen ze van Marinus Pasjes. Hij is projectleider van het project. Vervolgens mochten de leerlingen zich buigen over drie verschillende opdrachten. Die hadden allemaal te maken met de verdubbeling van de weg. De groepjes met de beste ideeën mochten hun plannen tijdens een finaledag presenteren en strijden om de prijzen. Door middelbare scholieren bij dit project te betrekken hoopt de provincie Drenthe hen te interesseren voor de techniek.

Uit welke drie opdrachten mochten de leerlingen kiezen?

Ze konden zich storten op het ontwerpen van een energieopslag langs de weg. Die moest tegelijkertijd een eye-catcher zijn en ook nog eens lang meegaan. Een andere optie was het ontwerpen van een rustplaats of ze mochten creatief aan de slag met het viaduct, in bouwkundige termen ook wel een ‘kunstwerk’ genoemd. Zo konden ze van een kunstwerk een ‘kunst’-werk maken.

Presenteren in de Statenzaal van het provinciehuis

Hoe zag de finaledag eruit?

Het was leuk om te zien, op vrijdag 7 juli 2017 zat de Statenzaal eens niet vol met mannen en vrouwen in pak. De hele zaal was gevuld met enigszins gespannen leerlingen. Bijna alle stoelen waren bezet. Om de beurt kwamen de groepjes naar voren om hun plannen te presenteren. Na iedere presentatie stelden wij als jury een paar kritische vragen. Tussen de presentaties door werden de leerlingen rondgeleid door het provinciehuis en kregen ze een presentatie over wat de provincie eigenlijk is en doet. Daar hoorde natuurlijk een quiz bij.

Wie vielen er in de prijzen?

Wat betreft het ontwerpen van een energie-opslag waren we het meest onder de indruk van het idee van een groepje van het Dingstede uit Meppel. Zij bedachten een opvallende watertoren met daarin een waterpomp op zonne-energie die het water omhoog pompt. Als het weer omlaag valt, wordt energie opgewekt voor onder meer de lantaarnpalen langs de weg.

Het Dingstede viel nogmaals in de prijzen met een paar bijzondere vondsten voor het viaduct. Dit groepje viel op door het gedegen onderzoek dat ze hadden gedaan naar de landschappelijke kenmerken van het gebied rondom Dalen. Zo zagen zij onder meer een link tussen de haak uit het logo van Dalen en het ontwerp voor lantaarnpalen bij het viaduct. Maar ook leerlingen van het Dr. Nassau College uit Assen wonnen een prijs voor hun plannen voor een nieuwe rustplaats langs de weg. Zij deden uitgebreid onderzoek naar de basisbehoeften van weggebruikers voor een parkeerplaats. Dit bleken toch vooral de standaardvoorzieningen te zijn, zoals een plaats om te rusten, toilet en prullenbakken. Wel gaven de leerlingen de voorzieningen een eenduidige en duurzame uitstraling door te werken met hout. Ze gaven als tip mee om ontwerpers te laten samenwerken met gebruikers van de parkeerplaats.

Provincie Drenthe neemt álle ideeën serieus

Wat gaat de provincie Drenthe doen met de ideeën?

De provincie is van plan de ideeën van de leerlingen mee te nemen in hun plannen. Het bijzondere hierbij is dat ze álle ideeën gaan bekijken, dus ook die van de leerlingen die geen presentatie hielden in het provinciehuis. Het getuigt van groot vertrouwen in de professionaliteit van de technasiumleerlingen dat de provincie zo’n project aan hen voorlegt.

Wat maakte het project zo aantrekkelijk om mee te doen?

Het feit dat het een provinciaal project was waaraan vijf scholen meededen maakte het uniek. Daardoor zagen de O&O-docenten ook eens de resultaten van andere scholen en konden ze zien hoe zij projecten aanpakken. Zo’n kijkje in andermans keuken krijg je niet vaak. Bovendien hebben  de leerlingen daar ook wat aan. Daarnaast zorgt het voor extra motivatie bij de leerlingen als de provincie van plan is om echt wat de ideeën te doen.

Erwin van Dijk is netwerkcoach Noord-Nederland bij Stichting Technasium. Als netwerkcoach ondersteunt en adviseert hij de technasia bij het ontwikkelen van het technasiumonderwijs. Ook is hij de verbindende schakel tussen het onderwijs en praktijkopdrachten van opdrachtgevers, zoals de provincie Drenthe.


Wat is technasium-onderwijs?

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.