Aan het woord over de verdubbeling (duurzaamheid)


Jaap Braam aan het woord over de verdubbeling

Eén van de doelstellingen van de provincie Drenthe is om te kijken of slimme en innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid verweven kunnen worden bij het project ‘verdubbeling N34.’ Jaap Braam begeleidt dit onderdeel van het project vanuit de provincie. Samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen worden de mogelijkheden onderzocht. We laten hem hier aan het woord om uitleg te geven over wat hierbij komt kijken.

Een duurzame N34?

Waar hebben we het precies over? Hoe komt duurzaamheid om de hoek kijken bij dit project?

Ik denk dat het kan, een duurzame N34 tussen Coevorden en Emmen. Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip. Voor mij betekent het dat we het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten. Ook als het gaat om de aanleg van de N34. Kunnen we hier misschien andere materialen voor gebruiken die duurzamer zijn? Je kunt kijken naar het wegmateriaal zoals asfalt, kunststof bermpaaltjes, verlichting, bitumen en hergebruik van beton in nieuwe viaducten. Maar ook het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot tijdens de bouw. Bij de N34 kunnen we onderzoeken of we de opslag van energie kunnen regelen, zodat je bijvoorbeeld overdag energie opwekt met zonnepanelen. Met die energie kun je ’s avonds de lampen laten branden.

Is dat heel ingewikkeld?

Ingewikkeld is het niet, maar je moet wel verschillende opties afwegen én het moet betaalbaar zijn. En natuurlijk haalbaar binnen het tijdsbestek van het project. We willen graag de lokale Drent an’t wark hebben. De contracten regelen we daarom het liefst lokaal of regionaal. Daarnaast gaan we iets doen met biobased wegmeubilair (bermpaaltjes bijvoorbeeld) en energieopslag. Hiermee gaan we aan de slag in een proeftuin langs de N34. Ik zie een proeftuin als ruimte om te experimenteren.

Hoe zie je dat voor je?

We hebben het idee om de N34 energieneutraal en duurzaam te maken. Denk hierbij aan experimenteren met biobased wegmeubilair. Biobased wegmeubilair bestaat nog niet, maar graag willen we dit samen met kennisinstellingen ontwikkelen. We verkennen de mogelijkheden om te kijken of je het bermgras wat gemaaid is langs de N34 samen met hars kunt verwerken in het meubilair.

Verbinding onderwijs en regionale economie

Proeftuin, experimenteren, biobased, het klinkt best vaag. Wat ga je nu concreet doen?

Als je kijkt naar een proeftuin, dan zou je dit kunnen koppelen aan een doorlopende leerlijn op scholen gekoppeld aan regionale ondernemers. Ik denk dan aan testlocaties voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, zonne- en windenergie met meetpunten en circulaire systemen. Leerlingen van alle niveaus kunnen met ons meedenken over deze onderwerpen. Dit zorgt meteen voor behoud en stimulering van jong (technisch) talent voor en in de regio en biedt kansen voor innovatieve ondernemers.

Jaap Braam werkt bij de provincie Drenthe en was in 2016 en 2017 betrokken bij de verdubbeling als deskundige op het gebied van milieu- en duurzaamheid voor de mogelijke toepassing van duurzame maatregelen, zoals biobased bermpaaltjes en de mogelijkheid tot energieopslag bij de N34.