Workshop: Afslag techniek N34


Maandag 18 juni 2018 heeft het projectteam 'Verdubbeling N34' van de provincie Drenthe een workshop verzorgd op de jaarlijkse Techniekpact conferentie, die dit jaar werd gehouden op het TT Circuit in Assen. Bij de conferentie waren onder andere minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer aanwezig.

Meer technisch personeel nodig

Tijdens de workshop lichtte het projectteam toe waarom het educatieprogramma N34 – Afslag Techniek in het leven is geroepen. De aanleiding voor het programma is dat er een nijpend tekort is aan technisch personeel. In de workshop kwamen daarnaast de verschillende onderdelen van het programma aan bod.

Ons aanbod aanpassen op behoefte scholen

Aan de hand van stellingen gingen de aanwezigen in discussie. De reacties van het publiek waren veelal positief. Men vond het mooi dat we in Drenthe de scholen actief benaderen. Dat we laten zien dat we het onderwijs en de arbeidsmarkt meer op elkaar willen aansluiten. Ook kregen we tips, bijvoorbeeld om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een lesprogramma op de buitenschoolse opvang. Omdat bij scholen de werkdruk vaak erg hoog is, is het lastig om zulke projecten een goede plaats te geven binnen het reguliere onderwijs. We moeten daarom goed kijken hoe we ons aanbod het beste laten aansluiten bij de behoefte van de scholen.

Afspraken in Techniekpact

In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Die moeten ervoor zorgen dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbetert. Daarmee kunnen de partijen samen het tekort aan technisch personeel terugdringen.