Afslag techniek: les over de N34 op scholen


We zoeken met het project ‘Verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen’ aansluiting met het onderwijs. Het betrekken van onderwijs bij onze projecten past goed binnen onze beleidsdoelen en ambities als het gaat om arbeidsmarkt en onderwijs. Bovendien wil de provincie Drenthe samen met andere partijen scholieren interesseren voor techniek. Er is een sterke behoefte aan goed opgeleide technici, zowel nu als in aankomende jaren. We noemen ons lesprogramma 'N34: Afslag techniek'.

Speelveld in kaart

Op dit moment stellen we het speelveld vast. We bouwen een netwerk en we leggen verbindingen; belangrijke spelers worden gekoppeld. Uiteindelijk hebben we dan een overzicht van geïnformeerde contactpersonen in het onderwijsveld, betrokken overheden en ondernemers.

Hoe past het in het bestaande lesprogramma?

Daar waar het past binnen het huidige lesprogramma van een onderwijsinstelling starten we met een concrete opdracht, zoals een uitgeschreven prijsvraag voor de Technasia. Op een Technasium werken scholieren in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Voor de verdubbeling deden zij onderzoek naar duurzaamheid, innovatie, viaducten en de inrichting van rustplaatsen langs de N34. Lees meer over hoe zo’n onderwijsproject eruit kan zien.

In 2018 was er met een aantal scholen uit Emmen een ontwerpwedstrijd voor een windenergieobject langs de N34. Tweehonderd leerlingen van drie scholen (2 mavo/VMBO/TL) deden mee.

Op andere vlakken starten we met productontwikkeling; in te passen in het lesprogramma van volgend schooljaar.

Foto: Technasiumleerlingen van De Nieuwe Veste Coevorden krijgen uitleg over de opdracht.

Les over de N34 op alle niveaus

De gelegde basis is de voedingsbodem voor het opstarten van trajecten met de verschillende niveaus in het onderwijs; primair, voortgezet, MBO, HBO en WO. We doen dat op een bepaald onderwijsniveau, zoals de genoemde prijsvragen én in de verbinding tussen de verschillende niveaus; de doorlopende leerlijn. Bijvoorbeeld gebaseerd op vragen vanuit het bedrijfsleven of als afgeleide van de planontwikkeling en de werkzaamheden van de verdubbeling van de N34. De rode draad die alle niveaus raakt betreft de aandacht voor techniek; het enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor een opleiding in de techniek, de herwaardering van vakmanschap, het creëren van stage- en leerwerkplekken en voldoende gediplomeerde instroom in de sector techniek.

Studenten presenteren oplossingen Verkeersplein Gieten

Foto: Studenten van IBN Battuta geven een presentatie over wie je moet betrekken bij het aanpassen van een groot infra-project.

Girlsday

Donderdag 13 april 2017 opende de provincie Drenthe haar deuren voor een klas meisjes van het Dr. Nassau College uit Assen tijdens de Girlsday. De Girlsday is een jaarlijks evenement waarbij landelijk honderden bedrijven en organisaties duizenden meisjes kennis laten maken met techniek. De provincie heeft een uitgebreid kijkje in de technische keuken van de provincie geboden. De meisjes gingen onder andere naar Exloo en kregen Virtual Reality brillen op.


Terugblik lesprogramma archeologie 2019

Maar liefst 400 leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs maakten de afgelopen dagen gebruik van ons lesprogramma over archeologie.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Drentse Technasium-leerlingen presenteren plannen voor N34

Honderd leerlingen van 3 havo en 3 vwo van vijf Drentse Technasia waren 23 november 2018 op het provinciehuis in Assen. Zij presenteerden hun ideeën voor de afscherming van geluid, de verbetering van een hub langs de N34 en aanpassingen voor het verkeersplein Gieten.

2018: ontwerp windenergieobject N34

Emmense scholieren ontwerpen windenergieobject langs de N34.

Workshop: Afslag techniek N34

Maandag 18 juni 2018 heeft het projectteam 'Verdubbeling N34' van de provincie Drenthe een workshop verzorgd op de jaarlijkse Techniekpactconferentie, die dit jaar werd gehouden op het TT Circuit in Assen. Bij de conferentie waren onder andere minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer aanwezig.