Aannemer Dura Vermeer start met verdubbeling bij Emmen


Dura Vermeer verdubbelt in opdracht van de provincie Drenthe de N34 tussen Emmen-West en de N381 naar 2x2 rijbanen. Zo zijn de verkeersveiligheid en de doorstroming straks beter. In oktober 2019 verwacht Dura Vermeer te starten met voorbereidende werkzaamheden.

De verdubbeling komt aan de oostzijde van de bestaande N34. Het traject passeert daarbij de viaducten Brinkmade en Staapharst en de verzorgingsplaatsen ‘De Blikken’ aan de westzijde en ‘Westerveld’ aan de oostzijde van de N34.

Naast de verdubbeling van de rijbaan vinden er ook werkzaamheden plaats aan de N381 ter hoogte van viaduct Staapharst, aan de onderdoorgang van de Slenerweg en aan de watergang De Blikken. Naast beide viaducten worden nieuwe viaducten gerealiseerd en bij watergang De Blikken wordt de duiker vervangen en een faunapassage aangelegd.

Naar verwachting is de N34 op dit deel verdubbeld in de loop van 2021.