Rondweg Emmen/N34 (Emmen West) - Frieslandroute


Aannemer Dura Vermeer verdubbelt de N34 tussen de afslag Rondweg Emmen/N34 (Emmen West) en de Frieslandroute (N381). Deze verdubbeling heeft als doel de doorstroming op de N34 te verbeteren en de regionale economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te versterken. De verdubbeling van dit traject komt aan de oostzijde van de bestaande N34. Hiervoor is het nodig om de viaducten Brinkmade (over de Slenerweg) en Staapharst (bij de aansluiting met de Frieslandroute) te verdubbelen. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan de Frieslandroute ter hoogte van viaduct Staapharst, aan de Slenerweg en aan de watergang De Blikken.

Timelapse: inhijsen liggers nieuwe viaduct Staapharst en asfalteren N381

In september is door Dura Vermeer hard gewerkt aan onder meer de bouw van het nieuwe bredere viaduct Staapharst. In één weekend zijn 48 liggers (betonnen balken) ingehesen en is de nieuwe rijbaan op de N381 geasfalteerd. Kijk de werkzaamheden terug in een versneld filmpje (timelapse).

Impressies ontwerp

De afbeeldingen hieronder zijn impressies van de nieuwe aansluitingen op de N34.

Aansluiting Frieslandroute

Staapharst

Werkzaamheden fase 1 gestart

De aannemer gaat gefaseerd te werk. In de eerste fase bouwt zij aan de nieuwe oostelijke baan van N34. De werkzaamheden beginnen met de aanvoer van zand om de fundering te maken voor de nieuwe rijbaan. Daarvoor is de parkeervoorziening Westerveld gesloten. Het verkeer op de N34 kan gewoon gebruik maken van de bestaande rijbaan. Op enkele punten worden in- en uitritten voor werkverkeer gemaakt. In de eerste fase werkt Dura Vermeer ook aan de uitbreiding van viaduct Brinkmade voor de nieuwe rijbaan over de Slenerweg. Daarnaast wordt de watergang De Blikken aangepast voor de nieuwe situatie. Om veilig te kunnen werken, is de Slenerweg ter hoogte van de N34 van half april tot half juli 2020 gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Slenerweg.

Doorkijkje naar werkzaamheden in Fase 2

In deze fase is de bestaande rijbaan van de N34 niet meer te gebruiken en wordt er een nieuwe rijbaan geopend. Op die manier kunnen weggebruikers op de N34 blijven rijden. Ook richt de aannemer de oude rijbaan van de N34 en de oprit opnieuw in en komt er asfalt over. Als laatste richt de aannemer de middenberm tussen de rijbanen in en vinden enkele afrondende werkzaamheden plaats.

Afsluitingen en omleidingen Fase 2

In fase 2 sluiten we de N34 twee keer een weekend af. Het eerste weekend is van vrijdag 16 oktober 2020 tot maandag 19 oktober 2020. Het tweede weekend is van vrijdag 26 maart 2021 tot maandag 29 maart 2021.


Planning en omleidingsroutes

  • Februari – september 2020: o.a. aanleg nieuwe oostbaan
  • Juni – oktober 2020: uitbreiding viaduct Staapharst
  • Oktober 2020 – maart 2021: o.a. herinrichting westbaan
  • Maart 2021: reconstructie westbaan t.h.v. bestaande oprit
  • April 2021: inrichting middenberm en afrondende werkzaamheden
  • Werkzaamheden afgerond 2e kwartaal van 2021

Bekijk het overzicht met alle werkzaamheden en omleidingsroutes als gevolg van de werkzaamheden aan de verdubbeling tussen Emmen West en de Frieslandroute.

Actueel

Het Infocentrum Hunebed Highway N34 in Dalen is tot nader order gesloten in verband met de coronacrisis.

Foto's werkzaamheden

Uitbreiding viaduct Brinkmade
Overzichtsplaatje vanaf de N34 richting Emmen met op de voorgrond de nieuwe oprit
Oprit N34 richting Groningen
Ondersteuningsconstructie en kolommen voor de uitbreiding van viaduct Brinkmade
Nieuwe deklaag voor rotonde
Het aanbrengen van belijning gebeurt tegenwoordig ook met behulp van GPS en robots
Fietsers maken gebruik van de alternatieve fietsroute langs het werk
Doorkijk verdiepte Slenerweg richting Noord-Sleen
Blik vanaf Brinkmade richting Westerveld
Asfalteringswerkzaamheden Frieslandroute (N381)
Asfalteren nieuwe afrit van de N34 richting Emmen
Aanbrengen patroon in het beton van de middengeleider
Betondpoeren gereed viaduct Brinkmade Slenerweg
Betonpoeren gereed viaduct Brinkmade Slenerweg
Bouwterrein Brinkmade en Slenerweg
Doorrijdbare fietscontainers Slenerweg
Fietsroute Slenerweg
Infobord duurzaamheid Slenerweg
Tijdelijk fietspad aan de andere zijde van de Slenerweg
Speciale containers voor het veilig omleiden van fietsverkeer
Nieuwe watergang aan de westzijde van de N34
Heistelling slaat palen van 17 meter lang in de grond voor viaduct Brinkmade
Groen aggregaat voorzien van accu’s en zonnepanelen op bouwlocatie Brinkmade zorgt voor minder CO2 uitstoot
IMG_1958
IMG_1962
IMG_1964
IMG_1972
IMG_1973
IMG_1978
IMG_1982
IMG_1985
IMG_1988
IMG_1992
IMG_1996
Slenerweg weer open

Contact

Wilt u meer informatie over de aanleg? Bel dan (06) 43 39 80 24 of mail naar n34@duravermeer.nl of bekijk de Bouwapp.