Verdubbeling N34 Emmen - De Punt


De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren op de N34. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om te komen tot een goede oplossing voor deze problemen doen we onderzoek naar de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt en de aanpak van het verkeersplein Gieten. We gaan in gesprek met omwonenden, bedrijven, gemeenten en andere organisaties bij het oplossen van de knelpunten en de invulling van kansen. Dit helpt ons bij het in beeld krijgen op welke plekken de gedeeltelijke verdubbeling moet komen en wat de beste oplossing voor het verkeersplein Gieten is.

Zienswijzen concept notitie Reikwijdte en Detailniveau N34 Emmen – De Punt

In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren. We hebben tijdens de inspraakperiode 82 zienswijzen ontvangen.

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen

Verkeersplein Gieten

Het verbeteren van de doorstroming bij het verkeersplein Gieten is een belangrijk onderdeel van de gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt.

Nieuwsbrief

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden.

In gesprek met omgeving

Met belanghebbenden willen we een gezamenlijk proces doorlopen en keuzes begrijpelijk maken om zo draagvlak voor de uiteindelijke oplossingen te krijgen. Om dit te kunnen doen gaan we hen informeren, inventariseren we standpunten en ideeën. Zo geeft de omgeving ons advies.

Contact

Wilt u meer weten over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ina de Lange van de provincie Drenthe via (0592) 36 55 55 of n34@drenthe.nl.