Verdubbeling N34 Emmen - De Punt


De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten. In de initiatieffase, die is afgerond in december 2020, gingen we in gesprek met omwonenden, bedrijven, gemeenten en organisaties. Deze gesprekken hebben ons ondersteund om in beeld te krijgen wat de knelpunten zijn en de beste oplossingen daarvoor. Hoe nu verder?

Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren en de aanpak van verkeersplein Gieten. De provincie ontving tijdens de inspraakperiode in totaal 86 zienswijzen.

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen

Verkeersplein Gieten

Het verbeteren van de doorstroming bij het verkeersplein Gieten is een belangrijk onderdeel van de gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt.

Nieuwsbrief

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden.

In gesprek

Samen met belanghebbenden is een proces doorlopen om inzicht te krijgen in de keuzes, standpunten en belangen. Mede dankzij hun inbreng is er een onderzoeksopzet tot stand gekomen. Juist vanwege de sterk uiteenlopende meningen is het goed dat we scherp worden gehouden op het betrekken van de omgeving.

Contact

Wilt u meer weten over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt? U kunt contact opnemen via telefoonnummer (0592) 36 55 55 of mail naar N34@drenthe.nl.