Het ontwerp


Waarom komt de verdubbeling tussen Coevorden-Noord en Holsloot aan de westelijke kant te liggen?

Wij hebben daarvoor een aantal redenen. Tussen Coevorden en Dalen staat veel verspreide bebouwing. Aan de oostelijke zijde liggen meer woningen dicht langs de N34 dan aan de westelijke zijde. Ook de kern Dalen ligt aansluitend aan de oostelijke zijde. Een extra baan aan deze zijde betekent veel voor de omgeving en de woonwijken die hier achter liggen. De westelijke zijde is ruimer en daarmee de logische keuze. Bij het huidige viaduct in de rondweg van Coevorden is met een opening aan de westelijke zijde al rekening gehouden met een mogelijke verdubbeling. Ter hoogte van het klaverblad Holsloot is de verdubbeling voorzien aan de oostelijke zijde. Hier zal een verloop plaatsvinden.

De aansluiting Dalen wordt voorzien van rotondes. Waarom?

De geplande rotondes hebben zich bij alle tot nog toe gerealiseerde aansluitingen van de N34 positief bewezen. De verkeersveiligheid neemt toe, doordat de snelheid sterk wordt verlaagd. Voor overstekende fietsers hebben rotondes als voordeel dat er veelal in delen kan worden overgestoken. Daarnaast vormen de rotondes in dit geval een duidelijke scheiding tussen het hoofdwegennet (N34) en het onderliggende wegennet (N854). Tot slot wordt de aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggende net op deze wijze gemarkeerd.

Waar komt de verdubbeling tussen Emmen-West en de N381?

De verdubbeling begint vanaf Emmen-West aan de westelijke zijde. Dit sluit aan op de bestaande verdubbeling van Holsloot tot Emmen-West. Vervolgens verschuift de verdubbeling richting oostelijke zijde. De reden hiervoor is het ruimtegebrek op het westelijke (bemande) tankstation. De verdubbeling past simpelweg niet langs het westelijke tankstation, waardoor het tankstation, de winkel en het parkeerterrein verplaatst zouden moeten worden. Bij het onbemande tankstation hoeft alleen het pompeiland verplaatst te worden.

Waarom alleen dit deel van de N34?

De provincie heeft onderzocht dat de N34 voornamelijk gebruikt wordt voor relatief korte ritten. Van Erm naar Borger of van Emmen naar Coevorden bijvoorbeeld. Tellingen laten zien dat dit een van de drukste punten op de N34 is. Daarom beperkt de verdubbeling zich eerst tot dit traject. Wel neemt de provincie Drenthe nogmaals de doorstroming bij Gieten onder de loep.

Waarom niet direct de N34 verdubbelen tot aan Coevorden (N377 Krimweg) of de nieuw te maken aansluiting Klooster?

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat vanuit verkeerskundig oogpunt de noodzaak nu nog niet aanwezig is. Het is op dit stuk rustiger, omdat er veel verkeer afslaat de noordelijke rondweg op. Mogelijk in de toekomst.

Waarom de N34 niet verdubbelen vanaf Coevorden tot aan De Punt?

De getallen laten zien dat we nu twee van de drukste stukken aanpakken. Wel gaan we ook bij het verkeersplein Gieten aan de slag met maatregelen om de files te verminderen en onderzoeken we op welke gedeelten de N34 nog meer verdubbeld kan worden. Dit is een proces dat samen met de omgeving gedaan wordt.

Overijssel heeft de N34 ook aangepakt, wordt nu alles dubbel?

Nee. Overijssel heeft de N34 aangepakt, zoals Drenthe al op veel stukken heeft gedaan. De N34 tot aan de Witte Paal is nu helemaal 100 km/uur en de gelijkvloerse oversteken/aansluitingen zijn opgeheven of vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen.

Wordt Emmen-West gelijktijdig aangepakt?

Het zijn twee aparte projecten met hun eigen dynamiek en planning. Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage bij de gemeente Emmen. De verwachting is dat er in het najaar van 2019 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Neemt u ook maatregelen bij de kruising Wachtum nabij de aansluiting Wachtum/Oosterhesselen A37?

Nee, dit behoort niet tot het project.

De fietsroute richting Wachtum is onveilig

In het kader van dit project nemen wij hiervoor geen maatregelen. De weg is van de gemeente Coevorden en uw signaal is aan de gemeente doorgegeven.

De viaducten tussen Coevorden en Dalen zijn te laag. Past u deze ook aan?

In principe passen we de bestaande viaducten niet aan als de verdubbeling hiervoor geen aanleiding geeft. Constructief gezien kunnen we de bestaande viaducten ook niet hoger maken. Wanneer zich wel kansen voordoen, nemen wij dat mee.

Komt er ook verlichting onder de viaducten?

Als er geen verlichting is in de toeleidende gemeentelijke wegen, zullen wij ook geen verlichting aanbrengen onder de viaducten. Dat werkt dan zelfs enigszins minder goed, omdat uw ogen aan het licht wennen en geen zicht meer heeft wat na het viaduct komt.

Waar kan ik de definitieve ontwerpen bekijken?

Op de pagina definitieve ontwerpen kunt u bekijken hoe de verdubbeling eruit komt te zien.