Flora, fauna en archeologie


Hoe wordt de weg landschappelijk ingepast?

Vanuit verschillende disciplines, zoals natuur, duurzaamheid en archeologie, wordt gekeken naar de inpassing van de weg.

Wordt er rekening gehouden met faunavoorzieningen?

Uit de faunaonderzoeken blijkt dat er twee faunapassages (buizen onder de weg) voor dassen moeten komen. De één bij de Benterdijk en de andere bij knooppunt Emmen-West.

Er is hier nogal wat archeologie in de grond. Wat gaan jullie daarmee doen?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd. Er waren opgravingen langs de N34 tussen Coevorden en Dalen tot 1 april 2019. Tot 1 juli 2019 liep het archeologisch onderzoek bij Emmen-West.

Er komt een vangrail tussen de beide banen. Kan groot wild dan nog oversteken?

Een vangrail is nodig vanwege de veiligheidseisen. Groot wild kan deze vangrail wel passeren, evenals kleine dieren.