Aanleiding


Wat houdt de verdubbeling N34 Coevorden Emmen in?

In dit project wil de provincie Drenthe twee wegvakken verdubbelen van de N34. Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en van Emmen-West tot aan de N381 (aansluiting Frieslandroute). Het tussenliggende deel, bij Erm, is eerder al verdubbeld. In totaal gaat het om bijna 9 kilometer.

Waarom een verdubbeling?

Het College van Gedeputeerde Staten vindt economie een belangrijk thema. Om de economie aan te jagen, is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Emmen en Coevorden zijn belangrijke industriële regio’s, die logistiek goed ontsloten moeten zijn. Dat maakt het voor bedrijven ook aantrekkelijker om zich in Drenthe te vestigen.

Daarnaast is veiligheid een belangrijke reden. Van het totaal aantal ongevallen op provinciale wegen in Drenthe, vindt 25% plaats op de N34. Een fysieke scheiding van de rijrichtingen verbetert de verkeersveiligheid (richtlijnen Duurzaam Veilig).

Uit verkeersonderzoek blijkt verder dat de hoeveelheid verkeer op dit deel van de N34 in de toekomst zal toenemen. Er is bovendien veel vrachtverkeer. Verdubbeling verbetert de bereikbaarheid van het landelijk gebied en voorzieningen in de grote kernen. Het ontziet het onderliggende wegennet en bevordert de doorstroming.

Er is hier toch sprake van krimp?

In dit gebied wordt inderdaad een krimp van de bevolking voorzien. Echter, krimp van de bevolking betekend niet automatisch minder verkeer. Krimp van de bevolking betekent veelal dat voorzieningen in de dorpen worden gesloten. Deze voorzieningen worden meer geconcentreerd in de grotere kernen. Als gevolg daarvan wordt er meer gereisd en neemt het verkeer toe. Ook is de verwachting dat het woon-werkverkeer toeneemt, als meer bedrijven zich vestigen in Coevorden en Emmen.

Waarom investeert de provincie hierin?

Infrastructuur is kostbaar, maar onmisbaar voor het functioneren van de maatschappij en economie. Zeker in Drenthe. Daarom kiest het college ervoor om in dit project te investeren. De kosten worden voorlopig geraamd op ongeveer 20 miljoen euro. Dat is exclusief de aanpak van de aansluiting N34-N381 en mogelijke vervanging van de bestaande viaducten als deze niet meer blijken te voldoen. De exacte kosten zijn afhankelijk van het definitieve ontwerp.