Aanvullende onderzoeken


Om te komen tot een verdubbeling van een weggedeelte moet ook aanvullend onderzoek gedaan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flora- en faunaonderzoek, archeologie en asfaltsonderingen. Hieronder vertellen we u meer over de verschillende onderzoeken.

Sonderingen van start

Binnenkort starten we met de technische voorbereiding van de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Dit is bijvoorbeeld het in detail uitwerken van tekeningen, het maken van sterkteberekeningen voor viaducten en onderdoorgangen en het maken van werkomschrijvingen. Uiteindelijk leidt dit tot het contracteren van één of meerdere aannemers die het werk gaan realiseren.

Onderzoek asfalt

In deze voorbereidende fase verzamelen we veel informatie. Gedeeltelijk is deze informatie bij ons bekend, maar veelal is hiervoor ook onderzoek noodzakelijk. Zo hebben wij in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de asfaltverharding op de N34. Dit is gebeurd door het boren van zogenoemde asfaltkernen. Dit asfalt wordt onderzocht in een laboratorium. Hierdoor krijgen wij een nauwkeurig beeld van de opbouw en samenstelling van de bestaande N34.


Onderzoek draagkracht ondergrond

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de draagkracht van de ondergrond. Hiervoor worden zogenoemde diepsonderingen uitgevoerd. Wanneer het draagvermogen van de ondergrond bekend is, kan bijvoorbeeld berekend worden hoeveel heipalen er onder een nieuw viaduct moeten komen en ook hoe lang deze moeten zijn. Door dit grondonderzoek te laten uitvoeren kunnen verzakte funderingen en andere narigheden aan de nieuwe constructie vermeden worden.

Flora, fauna en archeologie

Voor meer informatie over flora, fauna en archeologie onderzoek klikt u hier.