Verdubbeling N34 Coevorden-Emmen


Het College van Gedeputeerde Staten maakt zich sterk voor een verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Het gaat om het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

Projectenkaart N34

Visualisatie Verdubbeling N34 Coevorden-Emmen

Planning verdubbeling Coevorden-Noord - Holsloot

  • Uitwerking plan door aannemer BAM Infra maart - eind 2019
  • Start uitvoering werkzaamheden begin 2020
  • Werkzaamheden afgerond begin 2021

Planning verdubbeling tussen Emmen-West - N381

  • Uitwerking plan door aannemer Dura Vermeer juli - eind 2019
  • Start uitvoering werkzaamheden begin 2020
  • Werkzaamheden afgerond 2e kwartaal van 2021