Verkeersproeven korte termijn


De provincie richt zich op een veilig en bereikbaar Drenthe en doet dit samen met anderen. Goede (verkeers)verbindingen met én in Drenthe zijn ook een voorwaarde voor economische doelstellingen. Bij het verkeersplein Gieten ontstaat filevorming, wat de doorstroming en de verkeersveiligheid niet bevordert.

Uit onderzoek (pdf, 3.9 MB) blijkt het volgende:

  • Er vindt veel filevorming plaats van automobilisten die achter vrachtauto’s rijden.
  • De toe- en afrit Gieten wordt gebruikt om files te passeren en er ontstaat hier veel onrust door de filevorming en invoegend verkeer.
  • Er ontstaan lange wachtrijen voor het verkeersplein Gieten door onvoldoende ruimte om in te voegen op de rotonde in combinatie met vrachtwagens die moeizaam invoegen. Daarnaast komt het verkeer in kleine pelotons achter een vrachtwagen aan. Buiten de spits is dit geen probleem, maar in de spits is dit een oorzaak van filevorming.

Scenario's

Op basis van bovenstaande conclusies uit het verkeersonderzoek hebben we diverse scenario’s uitgewerkt, doorgerekend en gesimuleerd met behulp van een microscopisch model. Uit de simulatie bleek dat de volgende scenario’s de problematiek in meer of mindere mate oplossen:

Ochtendspits

  1. Met toeritdosering op het verkeersplein (zuidkant) lost de file compleet op;
  2. Met toeritdosering op aansluiting Gieten lost de problematiek voor 10% op.

Avondspits

  1. Met toeritdosering op het verkeersplein (noordkant) lost de file met 46% op.

Testweek

Om te kijken of de doorgerekende scenario’s ook in de praktijk werken, hebben we deze in de week van 3 tot en met 7 oktober 2016 getest. Elke dag hebben we zowel in de ochtend- als in de avondspits proeven gedaan met toeritdosering op het plein. Daarnaast hebben we donderdagochtend proeven gedaan met toeritdosering op de aansluiting Gieten.

De proeven voerden we uit met behulp van verkeersregelaars. Het voordeel van werken met verkeersregelaars is dat we direct konden schakelen, indien blijkt dat een bepaalde maatregel niet werkt, verkeersonveilige situaties ontstaan of dat een maatregel een terugslag op de N33 veroorzaakt. Tijdens de proeven hebben we de gegevens gemonitord.

Het is gebleken dat door de voorrangssituatie tijdelijk aan te passen (door de inzet van verkeersregelaars)  tijdens de spitsperiode meer verkeer verwerkt wordt. De wachtrijlengtes nemen af of verdwijnen. Daarom hebben we besloten om vanaf 9 januari 2017 opnieuw verkeersregelaars in te zetten in de ochtendspits.