Resultaten doorstroming voorjaar 2017


Gedeputeerde Henk Brink:

‘Door aanpassingen bij het verkeersplein Gieten is de doorstroming verbeterd in de ochtend- en avondspits. Dit komt omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op rijden’.

De provincie heeft onder andere aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en verkeersregelaars ingezet.

Resultaten

Met behulp van radarkasten kan de provincie op diverse punten van de N34 nagaan hoeveel verkeer erlangs komt en wat de snelheid daarvan is. Door de situatie voor én na de aanpassingen met elkaar te vergelijken, kunnen we uitspraken doen over de effecten van de aanpassingen.
De doorstroming in de ochtendspits vanuit zuidelijke richting is verbeterd. ’s Avonds kunnen motorvoertuigen uit noordelijke richting sneller het verkeersplein oprijden door de bochtverruiming, maar het is lastig om de file hier op te lossen. Dit komt door het vele verkeer wat voorlangs kruist op de rotonde.

Verkeersregelaars

Gedurende zeven weken hebben verkeersregelaars geholpen om de doorstroming te verbeteren. We hebben met verkeersregelaars geprobeerd de file korter te maken. Door de verkeersregelaars rijdt het verkeer inderdaad beter door en is de file korter. Op dit moment lijkt verdere inzet van verkeersregelaars niet noodzakelijk, omdat er geen lange file meer is in de ochtendspits door de bochtaanpassingen. Het aantal voertuigen blijft de komende jaren groeien. Daarom blijven we de situatie wel in de gaten houden en kan het zo zijn dat we weer verkeersregelaars gaan in zetten.

Weggebruikers denken mee

Eind december 2016 heeft de provincie aanpassingen gedaan aan de toeritten van de N34 op het verkeersplein en is de markering bij de invoegstrook van de aansluiting Gieten verlengd. Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de verkeersproeven in oktober vorig jaar en de suggesties van weggebruikers ter verbetering van de doorstroming op de korte termijn.

Vervolg

De provincie is gestart met de planvorming voor de lange termijn maatregelen. Tijdens een proces met de gebruikers én de omgeving moet blijken hoe deze plannen vorm gaan krijgen.