Verbetering doorstroming verkeersplein Gieten korte termijn


De provincie Drenthe heeft van 3 t/m 7 oktober 2016 meerdere proeven gedaan om de doorstroming op het verkeersplein Gieten (N33/N34) te verbeteren. Het ging hierbij om tijdelijke kleinschalige maatregelen die het dagelijkse fileleed kunnen verminderen totdat er grootschalige definitieve oplossingen worden uitgevoerd. Ook zo'n 180 weggebruikers hebben suggesties ter verbetering van de doorstroming aangedragen. Dank daarvoor!

Resultaten verkeersproeven

Voor het verkeersplein in Gieten ontstaan in de ochtend- en middagspits regelmatig files. Veel weggebruikers merken dit en hebben er last van. De provincie zet zich in voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe. Uit onderzoek blijkt dat door het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen aan het verkeersplein de problematiek voor een deel opgelost wordt. Om de kleinschalige aanpassingen te testen heeft de provincie van 3 t/m 7 oktober 2016 meerdere proeven in de ochtend- en avondspits gedaan. Er waren verkeersregelaars ter plaatse om het verkeer gedoseerd te laten doorrijden op het verkeersplein. In het begin van de week leidde dit tot extra lange files. Gedurende de proef raakten de verkeersregelaars en het verkeer beter aan elkaar gewend en was de doorstroming beter dan op reguliere dagen. We hebben nog enkele conclusies getrokken:

  • Door de voorrangssituatie tijdelijk aan te passen (door de inzet van verkeersregelaars) kan er tijdens de spitsperiode meer verkeer worden verwerkt. De wachtrijlengtes nemen af of verdwijnen.
  • De file in de avondspits is lastig op te lossen met verkeersregelaars. Veel verkeer komende van de N33 (Veendam) neemt de rotonde driekwart. Hierdoor loopt de opstelruimte bij het tegenhouden van het verkeer op het verkeersplein snel vol.
  • Het implementeren van een geautomatiseerde verkeersregelinstallatie op de zuidzijde van de rotonde lijkt niet haalbaar. Deze kunnen we niet gevoelig genoeg afstellen om de natuurlijke gaten die op de rotonde ontstaan op te vullen. Een verkeersregelaar kan dit wel. Bovendien zal het sein van rood licht op de N34 als gevolg hebben dat weggebruikers te vroeg gaan afremmen, waardoor veel verstoring optreedt.

Suggesties weggebruikers

Wij hebben weggebruikers uitgedaagd om mee te denken met de provincie. Weggebruikers konden hun suggesties ter verbetering van de doorstroming door middel van kleinschalige maatregelen aan ons doorgeven. Tijdens een bijeenkomst op maandag 31 oktober 2016 hebben zo'n twintig weggebruikers hun ideeën toegelicht aan een panel met daarin gedeputeerde Henk Brink, wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze en Harry Kingma van Goudappel Coffeng.

Eén van de ideeën was het plaatsen van een obstakel op de rotonde bij de op- en afrit Gieten, zodat het geen zin meer heeft om de file op de N34 in te halen. Weggebruikers worden dan gedwongen om een rondje te rijden. Het oneigenlijk gebruik van deze op- en afrit zorgt voor veel irritatie bij weggebruikers. Dit obstakel is geplaatst, maar ook weer weggehaald, omdat de file inmiddels niet meer de lengte bereikt zoals voor de maatregelen het geval was.

Daarnaast werden er nog een aantal andere oplossingen aangedragen die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Bijvoorbeeld het verruimen van de toeritten van de N34 op het verkeersplein, zodat vrachtwagens het verkeersplein soepeler op kunnen rijden. Henk Brink: ‘Na het uitwerken van een aantal suggesties, bleek het aanpassen van de aansluitingen op de rotonde zodat het verkeer vloeiender de rotonde op kan, een haalbare en efficiënte manier ter verbetering van de doorstroming. Ook door het regelen van het verkeer met verkeersregelaars worden de wachtrijen in de ochtendspits korter. Een andere suggestie die we hebben uitgewerkt is het verlengen van de doorgetrokken streep langs de oprit Gieten, zodat het verkeer hier makkelijker kan invoegen’.

Resultaten maatregelen

Door de aanpassingen bij het verkeersplein Gieten is de doorstroming verbeterd in de ochtend- en avondspits. Dit komt omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op rijden. Gedurende zeven weken hebben verkeersregelaars geholpen om de doorstroming te verbeteren. Gedeputeerde Henk Brink: ‘We hebben ook met verkeersregelaars geprobeerd de file korter te maken. Door de verkeersregelaars rijdt het verkeer inderdaad beter door en is de file korter. Op dit moment lijkt verdere inzet van verkeersregelaars niet noodzakelijk, omdat er geen lange file meer is in de ochtendspits door de bochtaanpassingen. Het aantal voertuigen blijft de komende jaren groeien. Daarom blijven we de situatie wel in de gaten houden en kan het zo zijn dat we weer verkeersregelaars gaan inzetten.’

Lange termijn

Zo’n 180 weggebruikers deelden hun suggesties ter verbetering van de doorstroming met de provincie. De ideeën variëren van: ‘pas de oprit bij Gieten aan’ tot ‘laat weggebruikers beter richting aangeven op de rotonde’ en regel het verkeer met een rotonde-doseersysteem. Veel reacties gaan ook in op de lange termijn en het structureel verbeteren van het knooppunt. Om de doorstroming structureel te verbeteren gaan we verder onderzoek doen. Tijdens een proces met de gebruikers én de omgeving moet blijken hoe dit vorm gaat krijgen. Mogelijke uitvoering van de definitieve plannen zijn voorzien na 2020.


Opnieuw verkeersregelaars bij Gieten

Eind 2017 en eind 2018 heeft de provincie Drenthe weer verkeersregelaars ingezet bij het verkeersplein Gieten om de doorstroming te verbeteren. Het blijkt dat de verkeersregelaars weggebruikers nog steeds kunnen helpen om in de ochtendspits sneller door te rijden in de donkere maanden.

Projectenkaart N34