Parallelweg + fietspad Odoorn Noord-Exloo


In het kader van het duurzaam en veilig inrichten van de N34 worden gelijkvloerse aansluitingen vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen. Dit betekent dat de gelijkvloerse aansluiting Odoorn-Noord wordt opgeheven.

Wat gaat er gebeuren?

Eerder realiseerde de provincie Drenthe al een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij Exloo. In 2021 maken we nog een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting die bij de Slenerweg komt te liggen. De huidige gelijkvloerse aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord worden dan gesloten. Naast het aanleggen van een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij de Slenerweg bestaan de werkzaamheden uit het verleggen en verbreden van de Borgerderweg en de aanleg van een nieuwe parallelweg tussen de nieuwe aansluiting Klijndijk en de Odoornerweg. Ook wordt er een fietspad aangelegd langs de Borgerderweg en de Slenerweg. Al deze werkzaamheden starten op zijn vroegst begin 2021.

Hoe ziet de planning eruit?

Als provincie besteden we veel aandacht aan een zorgvuldige voorbereiding. Om eerdergenoemde plannen te realiseren, moeten de huidige aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord wettelijk gezien aan de openbaarheid worden onttrokken. Het ontwerpbesluit hiervoor ligt vanaf 1 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. Naar verwachting stelt Provinciale Staten dit najaar het definitieve besluit vast. Dat betekent dat de werkzaamheden op eerdergenoemde traject van de N34 op zijn vroegst begin 2021 kunnen starten. In 2020 worden er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Nieuwe aansluiting en nieuw fietspad

De provincie Drenthe heeft op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk. Daaraan voorafgaand zijn verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met gemeenten en andere betrokkenen. De uitkomst daarvan is dat de huidige ligging van de Slenerweg gehandhaafd blijft. Naast de bestaande weg komt een nieuw fietspad. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige aansluiting Emmen-Noord.

Vanaf de huidige aansluiting Odoorn-Noord wordt de parallelweg richting Exloo verbreed en voorzien van een fietspad tot aan de aansluiting Exloo. De aansluiting Odoorn-Noord komt te vervallen.

Achtergrond

De twee bestemmingsplannen die nodig waren voor dit project zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Er waren verschillende zienswijzen binnengekomen. En er was een beroep ingesteld bij de Raad van State, die inmiddels heeft aangegeven dat de plannen door kunnen gaan.