Parallelweg + fietspad Odoorn Noord-Exloo


Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden twee gelijkvloerse aansluitingen (Emmen-Noord en Odoorn/Klijndijk) in de gemeente Borger-Odoorn vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting, die bij de Slenerweg komt te liggen.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Binnenkort doet de aannemer onder andere grond- en asfaltboringen en graaft hij sleuven voor de kabels en leidingen. In het najaar van 2019 verricht de aannemer kap- en snoeiwerkzaamheden om de nieuwe weg obstakelvrij te maken.

Gedurende de hele periode kunnen er tijdelijke verkeersmaatregelen en overlast op de parallelweg zijn. De percelen die aan de parallelweg van de N34 liggen, blijven tijdens de voorbereidende werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Begin 2020 zal de aannemer starten met het verleggen van de kabels en leidingen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden klaar in het najaar van 2020.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Nieuwe aansluiting en nieuw fietspad

De provincie Drenthe heeft op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk. Daaraan voorafgaand zijn verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met gemeenten en andere betrokkenen. De uitkomst daarvan is dat de huidige ligging van de Slenerweg gehandhaafd blijft. Naast de bestaande weg komt een nieuw fietspad. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige aansluiting Emmen-Noord.

Vanaf de huidige aansluiting Odoorn-Noord wordt de parallelweg richting Exloo verbreed en voorzien van een fietspad tot aan de aansluiting Exloo. De aansluiting Odoorn-Noord komt te vervallen.

Achtergrond

De twee bestemmingsplannen die nodig waren voor dit project zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Er waren verschillende zienswijzen binnengekomen. En er was een beroep ingesteld bij de Raad van State, die inmiddels heeft aangegeven dat de plannen door kunnen gaan.