Nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo


Voor een veilige N34 maken we in de gemeente Borger -Odoorn nieuwe aansluitingen. Dat betekent dat de aansluitingen bij Odoorn-Noord en Emmen-Noord verdwijnen. We maken een nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo en bij Klijndijk komt een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting in de Slenerweg. De werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo beginnen in de zomer (2021)

Wat gaat er gebeuren?

Eerder realiseerde de provincie een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij Exloo. Medio 2021 maken we een aansluiting tussen Odoorn-Noord en de aansluiting bij Exloo. We verbreden de parallelweg (Borgerderweg) en er komt een nieuw fietspad naast te liggen. Deze sluit aan op de fietspaden richting Odoorn, Borger en Exloo. Ter hoogte van de onderdoorgang van het fietspad richting Poolshoogte plaatsen we een nieuwe fietsbrug.

Hoe ziet de planning eruit?

De aannemer die het werk gegund krijgt start nog vóór de bouwvak met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van bomen. De bomen die moeten wijken, herplanten we in de nabije omgeving of op een andere plek in de provincie (indien er geen ruimte is in de nabije omgeving).

Ná de bouwvak, die duurt van 27 juli tot en met 13 augustus, vervolgt de aannemer de werkzaamheden en de werkzaamheden aan de Borgerderweg tussen de carpoolplaatsen bij Odoorn en Exloo. De Borgerderweg gaat dan dicht. Omwonenden informeren we hierover met een brief.

De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en de mogelijke invloed door corona.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het verbreden van de parallelweg Borgerderweg;
  • het plaatsen van een vangrail tussen de N34 en parallelweg;
  • het aanleggen van een nieuw vrij liggend fietspad langs de parallelweg;
  • het aanleggen van bredere bermen langs de N34 voor de verkeersveiligheid.
  • het aansluiten van het fietspad op de fietsbrug over de fietsonderdoorgang Poolshoogte;
  • het opheffen van de aansluiting N34 Odoorn-Noord.

Hinder

Wij streven ernaar om de hinder voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de afsluiting van de Borgerderweg leiden we het auto-, fiets- en landbouwverkeer om via Exloo en Odoorn. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven. Een aantal woningen langs de Borgerderweg zijn niet of minder goed bereikbaar. Wij nemen hierover contact op met de bewoners.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad