Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk en Emmen-Noord


Stand van zaken bestemmingsplan

Dit project verkeert nog in de bestemmingsplanfase (het betreft twee bestemmingsplannen). De bestemmingplannen zijn door de Burgemeester en Wethouder van de gemeente Borger-Odoorn ter inzage gelegd. Daarop zijn verschillende zienswijzen binnen gekomen, waarop momenteel een reactienota opgesteld wordt. De gemeenteraad zal deze nota naar verwachting in december dit jaar vast stellen. De inzenders van een zienswijzen kunnen daarna nog beroep instellen bij de Raad van State.

Ondertussen gaat de provincie verder met de verwerving van de benodigde grond. De bouw van de kruising kan mogelijk in 2020 van start.

Voortraject

De provincie Drenthe heeft op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk. Daaraan voorafgaand zijn verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met gemeenten en andere betrokkenen. De uitkomst daarvan is dat de huidige ligging van de Slenerweg gehandhaafd blijft. Naast de bestaande weg komt een nieuw fietspad. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige aansluiting Emmen-Noord.

Vanaf de huidige aansluiting Odoorn-Noord wordt de parallelweg richting Exloo verbreed en voorzien van een fietspad tot aan de aansluiting Exloo. De aansluiting Odoorn-Noord komt te vervallen.\

Aanpassing plannen

De vastgestelde plannen voor de nieuwe aansluiting op de N34 bij Klijndijk zijn op 14 september 2016 gepresenteerd tijdens een druk bezochte inloopavond in Klijndijk. Daarna zijn de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen hebben B&W van de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe de plannen aangepast en opnieuw ter inzage gelegd.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

1

Overzicht van de aansluiting N34 Klijndijk.

2

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

3Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Impressie aansluiting Klijndijk

Impressie aansluiting Klijndijk

Impressie Parallelweg Exloo-Odoorn

Impressie Parallelweg Exloo-Odoorn

Waarom een nieuwe aansluiting?

In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen in de gemeente Borger Odoorn worden daarom ook vervangen door één ongelijkvloerse aansluiting, die bij de Slenerweg komt de liggen.