Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk en Emmen-Noord


Stand van zaken bestemmingsplan

Dit project verkeert nog in de bestemmingsplanfase (het betreft twee bestemmingsplannen). De bestemmingplannen zijn door de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn ter inzage gelegd. Daarop zijn verschillende zienswijzen binnen gekomen. De gemeenteraad heeft inmiddels de bestemmingsplannen vastgesteld. Hierop hebben de inzenders van zienswijzen een beroep ingesteld bij de Raad van State. De behandeling bij de Raad van State loopt nog. De verwachting is dat eind 2018 hierover duidelijkheid komt.

Ondertussen gaat de provincie verder met de verwerving van de benodigde grond. De bouw van de kruising zal in 2020 van start gaan. In 2019 wordt begonnen met het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Overzicht van de aansluiting N34 Klijndijk.

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Impressie aansluiting Klijndijk

Impressie aansluiting Klijndijk

Impressie Parallelweg Exloo-Odoorn

Impressie Parallelweg Exloo-Odoorn

Waarom een nieuwe aansluiting?

In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen in de gemeente Borger Odoorn worden daarom ook vervangen door één ongelijkvloerse aansluiting, die bij de Slenerweg komt de liggen.

Voortraject

De provincie Drenthe heeft op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk. Daaraan voorafgaand zijn verschillende onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met gemeenten en andere betrokkenen. De uitkomst daarvan is dat de huidige ligging van de Slenerweg gehandhaafd blijft. Naast de bestaande weg komt een nieuw fietspad. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige aansluiting Emmen-Noord.

Vanaf de huidige aansluiting Odoorn-Noord wordt de parallelweg richting Exloo verbreed en voorzien van een fietspad tot aan de aansluiting Exloo. De aansluiting Odoorn-Noord komt te vervallen.