Nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo


Voor een veilige N34 maken we in de gemeente Borger -Odoorn nieuwe aansluitingen. Dat betekent dat de aansluitingen bij Odoorn-Noord en Emmen-Noord verdwijnen. We maken een nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo en bij Klijndijk komt een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting in de Slenerweg. De werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting tussen Odoorn-Noord en Exloo zijn afgelopen zomer (2021) gestart.

Wat gaat er gebeuren?

Eerder realiseerde de provincie een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij Exloo. Eind 2021 maken we een aansluiting tussen Odoorn-Noord en de aansluiting bij Exloo. We verbreden de parallelweg (Borgerderweg) en er komt een fietspad naast te liggen. Deze sluit aan op de fietspaden richting Odoorn, Borger en Exloo. Ter hoogte van de onderdoorgang van het fietspad richting Poolshoogte plaatsen we een nieuwe fietsbrug.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het verbreden van de parallelweg Borgerderweg;
  • het opheffen van de aansluiting N34 Odoorn-Noord.
  • het plaatsen van een vangrail tussen de N34 en parallelweg;
  • het aanleggen van een nieuw vrij liggend fietspad langs de parallelweg;
  • het aanleggen van bredere bermen langs de N34 voor de verkeersveiligheid.
  • het aansluiten van het fietspad op de fietsbrug over de fietsonderdoorgang Poolshoogte;

Voortgang

De werkzaamheden voor de verbreding van de Borgerderweg zijn in de laatste fase beland. Het asfalt is gelegd en de komende weken voert de aannemer afrondende werkzaamheden uit. Onder meer de opritten naar de woningen, bos- en landbouwpercelen worden klaargemaakt, verkeersborden worden geplaatst en er vinden kabels- en leidingwerkzaamheden plaats. Er wordt nog volop gewerkt. In verband met de verkeersveiligheid van onze wegwerkers is de Borgerderweg nog niet toegankelijk voor verkeer. De verwachting is dat de weg open gaat vlak vóór de kerstdagen (2021).

Hinder

Wij streven ernaar om de hinder voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de afsluiting van de Borgerderweg leiden we het auto-, fiets- en landbouwverkeer om via Exloo en Odoorn. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven. Een aantal woningen langs de Borgerderweg zijn niet of minder goed bereikbaar. Wij nemen hierover contact op met de bewoners.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Parallelweg Odoorn- Exloo met vrijliggend fietspad