Verdubbeling N34 Emmen - De Punt


Naast de verdubbeling tussen Coevorden en Emmen wil de provincie ook op andere delen van de N34 aan de slag met het verbeteren van de N34 als het gaat om verkeersveiligheid en doorstroming. Hierbij is bijzondere aandacht voor het verkeersplein Gieten. In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om een verkenning te starten naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met de voorgestelde werkwijze. Dit is de start van de eerste fase van de gedeeltelijke verdubbeling. Besluitvorming over noodzaak en vaststelling van mogelijke tracés vindt naar verwachting een jaar later plaats. Bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.