Waarom wordt er een gebiedsanalyse uitgevoerd?


Ten eerste is het belangrijk om te weten in wat voor soort gebied je aan de slag gaat. Het is noodzakelijk om een goed plan te kunnen maken, dat past bij zijn omgeving.

Daarnaast is het een eerste stap in het maken van een Milieu Effect Rapportage (MER). Deze gebiedsanalyse is een onderdeel van de Nota Reikwijdte en Detailniveau, waarin de randvoorwaarden van de MER worden vastgelegd.