Hoe ziet het proces en de besluitvorming eruit?


De m.e.r. draagt bij aan de keuze voor het bestuurlijk voorkeursalternatief, samen met de kosteninschatting en het omgevingsproces. Dit is nog geen formeel wettelijk besluit. Deze voorkeursvariant wordt vervolgens uitgewerkt in een projectbesluit (een soort bestemmingsplan). De m.e.r. is ondersteunend aan dit projectbesluit en dit is geen zelfstandig besluit. De provincie Drenthe is het bevoegd gezag en zal het projectbesluit en de m.e.r. vaststellen. Tegen dat besluit staat wel bezwaar en beroep open. Dat zal naar verwachting in 2024 zijn.