Waarover gaan de focusgroepen in gesprek?


De eerste stap is het in beeld brengen van de belangrijkste kenmerken in de omgeving van de N34. Samen met de focusgroep toetsen we de kenmerken en of we alles in beeld hebben. Met de kenmerken gaan we per focusgroep aan de slag om de eerste schetsen voor een ontwerp voor een deel van het tracé te maken. De kenmerken geven een objectief beeld wat de invloed is op het ontwerp. Denk daarbij aan de ligging van bijvoorbeeld oude bebouwing ten opzichte van de weg, de opbouw van de bodem of de impact van geluid op de omgeving. In de focusgroep is het uitgangspunt een gehele verdubbeling van het tracé. Daarmee zijn direct alle effecten in beeld op het ontwerp.