Hoe worden de uitkomsten van de focusgroep gecommuniceerd?


De uitkomsten nemen we mee in de eerste schetsen van de ontwerpen. Deze ontwerpen leggen we voor op inloopbijeenkomsten aan belanghebbendenen geïnteresseerden in de omgeving. Zo willen we de ontwerpen toetsen van de specifieke alternatieven. De inloopbijeenkomsten staan gepland aan het einde van jaar (2022). Deze planning is onder voorbehoud.