Wat is de rol van de focusgroep?


Leden van de focusgroep hebben kennis van het gebied en leveren waardevolle informatie. Samen brengen we de kenmerken en belangen in beeld. Op die manier borgen we de belangen van de omgeving bij de totstandkoming van het ontwerp. De focusgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid, dat is aan de politiek.