Wordt in de m.e.r. rekening gehouden met trends, zoals ontwikkelingen woon- werkverkeer en stikstof?


Voor de m.e.r. maken we gebruik van een verkeersmodel. Deze maakt ook inzichtelijk hoe het verkeer zich ontwikkelt in de toekomst. Daarnaast zien we op dit moment (najaar 2021) dat de verkeerintensiteiten op de N34 weer op het (oude) niveau zijn van vóór de coronapandemie. Sinds (het begin van) de coronapandemie zien we wel dat de spits verschuift naar andere momenten op de dag.Ook de effecten van de uitstoot van stikstof wordt onderzocht in de m.e.r., zowel tijdens de bouwfase als daarna (de impact van het verkeer).