Wat is de onderzoeksopzet van de m.e.r. voor de N34?


De Staten hebben de Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Daarmee hebben zij besloten om 16 alternatieven te onderzoeken en is de onderzoeksopzet bepaald. Informatie over de zoekgebieden voor de trajecten staan in de NRD die gepubliceerd staat op de website (Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - Provincie Drenthe). Eén van de alternatieven is een onderzoek naar een gehele verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. Hoewel een totale verdubbeling tussen Emmen en De Punt, alleen al vanwege de kosten geen reële optie is, onderzoeken we in de m.e.r. wel de gevolgen van deze meest vergaande variant. Daarmee hebben we alles in beeld en is voor de overige 15 alternatieven nog maar beperkt aanvullend onderzoek nodig.