Wat is een focusgroep en wie nemen er deel aan de focusgroepen?


Met de ervaring die is opgedaan met klankbordgroepen in de vorige fase van het onderzoek, zijn in overleg met de betrokken gemeenten opnieuw klankbordgroepen samengesteld, genaamd focusgroepen. De leden zijn belanghebbenden die vertegenwoordigd zijn via bedrijven, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen. Er zijn drie focusgroepen:

  • Schipborg, Zuidlaren en (noordelijk) gebied tot aan de Punt (A28)
  • Annen/Anloo/Eext/Gieten/Gasselte
  • Drouwen/Borger/Ees/Exloo/Odoorn/Klijndijk