Hoe worden belangen afgewogen?


Een m.e.r. is een objectief onderzoek naar de gevolgen van alle alternatieven. De alternatieven worden onderzocht van niet verdubbelen tot gedeeltelijk en volledig verdubbelen. In die zin worden er geen belangen afgewogen. Uiteindelijk is het aan de politiek om een keuze te maken en zo tot een voorkeursalternatief te komen. Zij weegt de belangen af.