Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?


Om de Quickscan MKBA uit te kunnen voeren is onderzocht hoe en waar de N34 verdubbeld zou kunnen worden. Daarbij is een kostenanalyse gemaakt.