Waarom een gedeeltelijke verdubbeling?


In de Quickscan Maatschappelijke Kosten- en batenanalyse (pdf, 1.8 MB) (MKBA) hebben we een volledige verdubbeling vergeleken met een gedeeltelijke verdubbeling en met een treinverbinding.

Uit dat onderzoek blijkt dat het volledig verdubbelen van de N34 de meeste voordelen oplevert. Maar deze optie vraagt ook om een grote investering. Gedeeltelijk verdubbelen van de N34 kent een veel lagere investering en zorgt altijd nog voor een reistijdwinst t.o.v. volledige verdubbeling. We willen wel maatregelen nemen die een volledige verdubbeling in de (verre) toekomst niet in de weg staan. Dit noemen we zogenaamde 'no-regret' maatregelen. Hiermee hebben we onze 2harde randvoorwaarden benoemd: de oplossing moet passen binnen de € 90 miljoen en het moet een 'no-regret' maatregel zijn.