Wordt de aansluiting bij de A28 (de Punt) ook aangepakt?


Nee, de aansluiting wordt niet veranderd.