Planning


De verkenning en het onderzoek voor het project gedeeltelijke verdubbeling N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten gebeurt in zes fases. Deze planning is onder voorbehoud.

 • Fase 1 - 2019/2020: Initiatief
  • Ophalen wensen, eisen en ideeën
  • Uitwerken alternatieven voor de gedeeltelijke verdubbeling en oplossingen voor verkeersplein Gieten. Het resultaat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
 • Fase 2 - 2022/2023: Verkenning inclusief MER (milieueffectrapportage)
  • Verkennen van alternatieven uit de NRD. Provinciale Staten stellen deze vast. Daarna volgt de ter inzagelegging van de NRD
  • Bepalen van de effecten van de alternatieven en opstellen plan-MER
 • Fase 3 - 2024: Projectbesluit inclusief project-MER
  • Provinciale Staten stellen het projectbesluit(en) vast
  • Vaststelling voorkeursvariant
  • Voorkeursvariant uitwerken naar Definitief Ontwerp
 • Fase 4 - 2024/2026: Technische voorbereiding
  • Aan de slag met de voorbereiding voor de uitvoeringsfase (o.a. aanbesteding, grondverwerking etc.)
 • Fase 5 - 2027/2028: Uitvoering werkzaamheden
 • Fase 6 - vanaf 2028: Nazorg