Planning


De verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt doen we in verschillende fases.

 • Fase 1 - 2019: Initiatief
  • Ophalen van wensen, eisen en ideeën
  • Ook werken we alternatieven uit voor de gedeeltelijke verdubbeling en bedenken we mogelijke oplossingen voor het verkeersplein Gieten. Het resultaat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze stellen Provinciale Staten in april 2020 vast
 • Fase 2 - 2020/2021: Verkenning inclusief project-MER
  • We verkennen de alternatieven uit de NRD. Deze stellen Provinciale Staten vast. Daarna volgt de ter inzagelegging van de NRD
  • Ook bepalen we de effecten van de alternatieven en stellen we een plan-MER op
  • Vaststelling voorkeursvariant in december 2021
 • Fase 3 - 2022: Inpassingsplan/projectbesluit inclusief project-MER
  • We werken de voorkeursvariant uit naar een Definitief Ontwerp
  • Provinciale Staten stellen het provinciaal inpassingsplan of -plannen en projectbesluit(en) vast in december 2022
 • Fase 4 - 2022/2024: Technische voorbereiding
  • We gaan aan de slag met de voorbereiding om het project te kunnen uitvoeren. (O.a. aanbesteding, grondverwerking etc.)
 • Fase 5 - 2024/2026: Uitvoering werkzaamheden
 • Fase 6 - vanaf 2026: Nazorg