Met de omgeving is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de N34


De milieuonderzoeken voor de aanpak van de N34 tussen Emmen en De punt zijn gestart. In drie groepen, de zogenaamde focusgroepen, is de Provincie Drenthe in september en oktober in gesprek gegaan over de aanpak voor een veilige en goed bereikbare N34.

Deze focusgroepen zijn ieder gekoppeld aan een deel van de N34 tussen Emmen en De Punt. Zo is er een groep die zich bezig houdt met het traject tussen Klijndijk en Drouwen. Er is een groep die in gesprek is over de oplossingen die er liggen voor de aanpak van het verkeersplein Gieten. En er is een groep die het noordelijke deel van de N34 vertegenwoordigd: vanaf Schipborg, Zuidlaren tot de A28. Alle groepen bestaan uit een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen, ondernemers, belangenverenigingen en de Provincie Drenthe.

Productieve bijeenkomsten

Arno van den Enden (Omgevingsmanager) kijkt terug op een aantal productieve bijeenkomsten: “De opkomst, sfeer en vertegenwoordiging in de drie groepen was goed. De leden hebben veel kennis van het gebied en leveren waardevolle informatie over de omgeving van de N34. Daarnaast zijn de verschillende belangen op tafel gekomen. De insteek voor de verschillende groepen is dan ook om samen de m.e.r.-onderzoeken te doorlopen, zodat we een objectief beeld krijgen van de effecten van aanpassingen aan de N34 op het milieu.”

Voor de m.e.r.-onderzoeken is een ontwerp gemaakt waarin alle (milieu)effecten van aanpassingen aan de N34 in één keer in beeld gebracht worden. In samenspraak met de verschillende focusgroepen worden er ook nog andere varianten uitgewerkt. Tijdens het proces van de m.e.r.-onderzoeken komen de verschillende focusgroepen meerdere keren samen. Aansluitend worden ook omwonenden en andere belangstellenden meegenomen. Dit gebeurt tijdens inloopbijeenkomsten die plaats gaan vinden in het voorjaar van 2022.

Veel gestelde vragen

Wat is een m.e.r.-onderzoek en hoe zijn deze groepen tot stand gekomen? Lees dan de veelgestelde vragen over deze en andere vragen.