Arcadis gaat milieueffectrapportage uitvoeren


Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft de opdracht om de milieueffectrapportage (MER) voor de (gedeeltelijke) verdubbeling N34 Emmen-De Punt uit te voeren. Van de aanbiedingen die de vijf ingenieursbureaus indienden, scoorde Arcadis als beste op de aspecten kwaliteit en prijs.

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren voor knooppunt Gieten en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. De MER brengt de verwachte milieueffecten voor 16 varianten in beeld.

Lokale kennis 
Projectmanager Pol Tummers van Arcadis is trots op deze opdracht: ‘Als advies- en ingenieursbureau hebben wij landelijke en internationale ervaring maar we beschikken in ons team ook over lokale kennis door de inzet van mensen uit de regio. Het Drentse landschap is prachtig. Het onderzoek naar een inpassing van een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 luistert erg nauw. Wij weten een MER zorgvuldig en transparant uit te voeren en zoeken naar creatieve oplossingen. We maken inzichtelijk wat de effecten van zestien varianten zijn op aspecten als geluid, natuur en archeologie en hoe de weg voldoet aan de eisen van de toekomst.’

Voorkeursvariant 
Als de milieueffectrapportage is afgerond, wordt op basis hiervan medio 2022 een voorkeursvariant vastgesteld. Deze voorkeursvariant wordt vervolgens samen met de omgeving uitgewerkt in een ruimtelijk besluit, dat zal naar verwachting in 2023 zijn.