(Gedeeltelijke) verdubbeling N34 Emmen - De Punt


De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten.

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan om te komen tot de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de onderzoeksopzet en benoemt welke alternatieven onderzocht worden. Lees welke stappen vooraf gingen bij de totstandkoming van de NRD.

Waar staan we nu?

De aanpak van de N34 en het verkeersplein Gieten heeft impact op het milieu, zoals voor de Natura 2000 gebieden, en is
daarmee m.e.r. plichtig. Een m.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. De m.e.r. is bedoeld om bij de voorbereiding van het projectbesluit de verwachte milieueffecten, die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen.

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen

Verkeersplein Gieten

Het verbeteren van de doorstroming bij het verkeersplein Gieten is een belangrijk onderdeel van de gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt.

Nieuwsbrief

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden.

In gesprek

Samen met belanghebbenden is een proces doorlopen om inzicht te krijgen in de keuzes, standpunten en belangen. Mede dankzij hun inbreng is er een onderzoeksopzet tot stand gekomen. Juist vanwege de sterk uiteenlopende meningen is het goed dat we scherp worden gehouden op het betrekken van de omgeving.

Contact

Wilt u meer weten over het project? U kunt contact opnemen via telefoonnummer (0592) 36 55 55 of mail naar N34@drenthe.nl.