Wat onderzoeken we?


De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verbeteren, de doorstroming bij verkeersplein Gieten verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. Om tot goede oplossingen te komen doen we met een milieueffectrapportage onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Annen en Gasselte en het knelpunt bij verkeersplein Gieten.

Milieueffectrapportage

De aanpak van de N34 en reconstructie van het verkeersplein Gieten heeft impact op het milieu en de (leef)omgeving. In deze fase brengen we met een milieueffectrapportage (m.e.r.) in beeld wat de effecten zijn van de alternatieven. Op basis van de uitkomsten werken we een voorkeursalternatief uit.

Alternatieven

De alternatieven die worden onderzocht uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn:

Lees hier de toelichting op de focus die is aangebracht in het onderzoek. Zie ook de Statenbrief (rechts op deze pagina).

  1. Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  2. Fly-over verkeersplein Gieten gecombineerd met één traject N34 verdubbelen
  3. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  4. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met één traject N34 verdubbelen

Verkeersplein Gieten