Aansluiting Klijndijk


Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd bij de Slenerweg. De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt te vervallen.

Wat gaat er gebeuren?

De provincie Drenthe wil de N34 duurzaam veilig inrichten. Daarom realiseren we in 2021 een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting die bij de Slenerweg komt te liggen. De huidige gelijkvloerse aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord worden dan gesloten. Naast het aanleggen van een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij de Slenerweg bestaan de werkzaamheden uit het verleggen en verbreden van de Borgerderweg en de aanleg van een nieuwe parallelweg tussen de nieuwe aansluiting Klijndijk en de Odoornerweg. Ook wordt er een fietspad aangelegd langs de Borgerderweg en de Slenerweg. Al deze werkzaamheden starten op zijn vroegst begin 2021.

Hoe ziet de planning eruit?

Als provincie besteden we veel aandacht aan een zorgvuldige voorbereiding. Om eerdergenoemde plannen te realiseren, moeten de huidige aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord wettelijk gezien aan de openbaarheid worden onttrokken. Het ontwerpbesluit hiervoor ligt vanaf 9 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage. Naar verwachting stelt Provinciale Staten dit najaar het definitieve besluit vast. Dat betekent dat de werkzaamheden op eerdergenoemde traject van de N34 op zijn vroegst begin 2021 kunnen starten. In 2020 worden er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Uitspraak Raad van State

In maart 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Odoorn-Noord. De benodigde grond voor dit project is al in bezit van de provincie en de voorbereidingen zijn begonnen. In mei 2019 verklaarde de Raad van State de twee bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn voor de aanpak van de aansluiting Klijndijk ongegrond. Eveneens is er een hogere waarde voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen. Het bestemmingsplan voor de aansluiting bij Klijndijk is nu onherroepelijk.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Klik op deze foto voor een grotere versie

Overzicht van de aansluiting N34 Klijndijk.