Aansluiting Klijndijk


Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd bij de Slenerweg. De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt te vervallen.

De Raad van State heeft in mei 2019 de twee bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn voor de aanpak van de aansluiting Klijndijk ongegrond verklaard. Eveneens is er een hogere waarde voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen. Het bestemmingsplan voor de aansluiting bij Klijndijk is nu onherroepelijk.

Wat er gaat veranderen

Er is goedkeuring voor de uitvoering van het plan van de provincie Drenthe om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Slenerweg nabij Klijndijk aan te leggen. De nieuwe aansluiting vervangt de aansluiting Emmen-Noord. De huidige Slenerweg blijft bestaan. Naast deze weg komt een nieuw fietspad. Vanaf de huidige aansluiting Emmen-Noord wordt een parallelweg aangelegd richting de nieuw te maken aansluiting bij de Slenerweg bij Klijndijk. Langs deze weg komt een fietspad en een fietsbrug over de N34.  De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt dan te vervallen.

Planning

Deze uitspraak betekent dat we door kunnen gaan met de voorbereiding om te komen tot een aanbesteding. Zoals het er nu uitziet kunnen we in het najaar van 2020 beginnen met de werkzaamheden, zodat de N34 in 2021 geheel ongelijkvloers is. Daarmee maken we de weg veiliger.

In maart 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Odoorn-Noord. De benodigde grond voor dit project is al in bezit van de provincie en de voorbereidingen zijn begonnen.

Het ontwerp

Klik op de foto's om in te zoomen

Overzicht van de aansluiting N34 Klijndijk.