Aansluiting Klooster (ten zuiden van Coevorden)


De bouw van de nieuwe, ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is klaar. Er is nu een viaduct aangelegd met op- en afritten. Bekijk een panoramafoto van de aansluiting.

Veel werk verzet

Sinds de start van de werkzaamheden op 3 september 2018 heeft aannemer BAM infra veel werk verzet. Eerst zijn de taluds voor de op- en afritten opgebouwd. Zo’n 1.800 vrachtwagens met zand zijn af- en aangereden. Daarna zijn de contouren van de op- en afritten en de rotondes aangebracht. Deze zijn verstevigd met zand en waarna een fundering is aangebracht van asfalt en beton. Ook is een grote waterschapsduiker aangebracht onder de N34 ten noorden van de nieuwe aansluiting. De duiker is opgebouwd uit 39 betonnen elementen en is 49 meter lang.

Nieuwe viaduct bij Klooster

Ontwerp

Ten zuiden van Coevorden bij Klooster lag een gelijkvloerse oversteek over de N34. Enkele kilometers verderop in Overijssel ligt een gelijkvloerse aansluiting van de Holthonerweg op de N34. Daarnaast heeft de gemeente Coevorden de wens om een nieuwe rondweg aan te leggen die ook een aansluiting zou moeten krijgen op de N34. Daarom heeft provincie Drenthe, samen met de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel, onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze drie wensen vorm te geven in een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting.

Uitkomst is de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster. De N34 is verhoogd aangelegd over de kruisende weg (Klooster) heen. De op- en afritten sluiten met een rotonde aan op de onderliggende toekomstige zuidelijke rondweg. De nieuwe situatie zorgt voor een veilige onderdoorgang voor het buurtschap Klooster en dient tevens als aansluiting op de N34 voor Holthone.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1.9 MB) van de aansluiting.

Impressies

Grote versies van de impressies kunt u hiernaast downloaden.