Aansluiting Klooster (ten zuiden van Coevorden)


De bouw van de nieuwe, ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is begonnen op 3 september 2018. Er wordt een viaduct aangelegd met op- en afritten. Vanaf 10 november rijdt het verkeer bij Klooster over de nieuwe op - en afritten. Vervolgens begint de aanleg van het viaduct. De werkzaamheden zijn klaar in mei 2019.

N34 Klooster weer open

Op 10 november zijn de op- en afritten van de nieuwe aansluiting Klooster in gebruik genomen. De provincie Overijssel opende die dag op feestelijke wijze de verbrede N34, waarna het verkeer weer over de N34 kon rijden. De op- en afritten bij Klooster zijn aangelegd binnen de periode van afsluiting die nodig was voor de werkzaamheden in Overijssel. Door deze samenwerking heeft het verkeer geen extra hinder ondervonden van de werkzaamheden in Klooster. Bij Klooster rijdt het doorgaande verkeer via de nieuwe op- en afritten verder richting Coevorden/Emmen of andersom richting Hardenberg. Op deze op- en afritten is de snelheid beperkt tot 50 km per uur.

Veel werk verzet

Sinds de start van de werkzaamheden op 3 september heeft de aannemer veel werk verzet. Eerst zijn de taluds voor de op- en afritten opgebouwd. Zo’n 1.800 vrachtwagens met zand zijn af- en aangereden. Daarna zijn de contouren van de op- en afritten en de rotondes aangebracht. Deze zijn verstevigd met zand en waarna een fundering is aangebracht van asfalt en beton. Ook is een grote waterschapsduiker aangebracht onder de N34 ten noorden van de nieuwe aansluiting. De duiker is opgebouwd uit 39 betonnen elementen en is 49 meter lang.

Planning

Vanaf begin december begint de bouw van het viaduct bij Klooster. Dat begint met het heien van de funderingspalen. Volgens planning is het viaduct klaar in mei 2019.

Besluitvorming afgerond

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft op 7 april 2015 instemming gegeven aan het ontwerp-bestemmingsplan Reconstructie N34 (provinciegrens - aansluiting N377). Er zijn enkele zienswijzen binnengekomen, waarna de Raad van de gemeente Coevorden hierover een besluit heeft genomen. Vervolgens hebben zijn er twee beroepen ingesteld bij de Raad van State.

Onderzoek fijnstof

Twee van deze beroepen zijn bij de Raad van State behandeld. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit bij ’t Klooster, omdat in tussentijd de wetgeving was veranderd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ook geen norm overschreden zal worden voor de hoeveelheid fijnstof van nog kleinere afmetingen. Dit onderzoek is beoordeeld door de Raad van State, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.

Voortraject

Besluitvorming van de provincie Overijssel rond de plannen voor de N340 Zwolle – Ommen en N377 Lichtmis- Slagharen waren eerder van invloed op de planning van dit project. De provincie Drenthe heeft met het verder uitwerken van de plannen voor de kruising ’t Klooster gewacht op ontwikkelingen rond de plannen voor deze wegen in Overijssel. Meer informatie hierover op www.overijssel.nl/N34. Eind 2014 werd duidelijk dat deze plannen geen invloed hebben op de aanleg van de kruising bij Klooster, zoals die eerder zijn voorgelegd aan de omwonenden (inloopbijeenkomst mei 2014).

Ook in 2012 en 2013 zijn informatieavonden gehouden over de nieuwe aansluiting in Klooster. Er is ook een informatieavond gehouden voor de direct aanwonenden met voorlichting over fijnstof en geluid.

Ontwerp

Ten zuiden van Coevorden bij Klooster ligt momenteel een gelijkvloerse oversteek over de N34. Enkele kilometers verderop in Overijssel ligt een gelijkvloerse aansluiting van de Holthonerweg op de N34. Daarnaast heeft de gemeente Coevorden de wens om een nieuwe rondweg aan te leggen die ook een aansluiting zou moeten krijgen op de N34. Daarom heeft provincie Drenthe, samen met de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel, onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze drie wensen vorm te geven in een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting.

Uitkomst is de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster. De N34 wordt verhoogd aangelegd over de kruisende weg (Klooster) heen. De op- en afritten sluiten met een rotonde aan op de onderliggende toekomstige zuidelijke rondweg. De nieuwe situatie zorgt voor een veilige onderdoorgang voor het buurtschap Klooster en dient tevens als aansluiting op de N34 voor Holthone. Bij Holthone legt de provincie Overijssel een tunnel aan.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1.9 MB) van de aansluiting.

Impressies

Grote versies van de impressies kunt u hiernaast downloaden.


App: Project aansluiting Klooster

Via de volgende links: iOS (Apple) of Android (PlayStore) kun je de betreffende 'Bam Infra projecten app' downloaden. Hier vindt u meer informatie over het project Klooster.

Volg hier de werkzaamheden aan de aansluiting Klooster

Contouren rotonde
Werkzaamheden hoofdrijbaan N34
Werkzaamheden hoofdrijbaan N34
Aanleg duiker
Dronebeelden (september 2018)
Dronebeelden (september 2018)
Dronebeelden (september 2018)
Bouw één van de landhoofden
Ontgraving tbv ophoogmateriaal (ARGEX)
Foto van werkzaamheden bij Klooster in december
Werkzaamheden Klooster in december

Projectenkaart N34