Aansluiting Klooster (ten zuiden van Coevorden)


De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is begonnen op 3 september 2018. Er wordt een viaduct aangelegd met op- en afritten. De weg is afgesloten tot 10 november vanaf Hardenberg tot en met Klooster. Vanaf 10 november gaat de weg weer open. Bij Klooster rijdt het verkeer dan over de nieuwe op - en afritten en begint de aanleg van het viaduct.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2019 klaar.

Er is nauwe afstemming met de provincie Overijssel over de werkzaamheden aan de N34 in Overijssel. Door noodzakelijke afsluitingen te combineren met afsluitingen op het Overijssels deel, proberen we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Behalve de bouw van de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting, wordt ook het wegvak tussen de aansluiting Krimweg en de nieuwe aansluiting aangepakt. Een grote duiker die zich in dat wegvak bevindt, wordt vervangen.

Besluitvorming afgerond

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft op 7 april 2015 instemming gegeven aan het ontwerp-bestemmingsplan Reconstructie N34 (provinciegrens - aansluiting N377). Er zijn enkele zienswijzen binnengekomen, waarna de Raad van de gemeente Coevorden hierover een besluit heeft genomen. Vervolgens hebben zijn er twee beroepen ingesteld bij de Raad van State.

Onderzoek fijnstof

Twee van deze beroepen zijn bij de Raad van State behandeld. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit bij ’t Klooster, omdat in tussentijd de wetgeving was veranderd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ook geen norm overschreden zal worden voor de hoeveelheid fijnstof van nog kleinere afmetingen. Dit onderzoek is beoordeeld door de Raad van State, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.

Voortraject

Besluitvorming van de provincie Overijssel rond de plannen voor de N340 Zwolle – Ommen en N377 Lichtmis- Slagharen waren eerder van invloed op de planning van dit project. De provincie Drenthe heeft met het verder uitwerken van de plannen voor de kruising ’t Klooster gewacht op ontwikkelingen rond de plannen voor deze wegen in Overijssel. Meer informatie hierover op www.overijssel.nl/N34. Eind 2014 werd duidelijk dat deze plannen geen invloed hebben op de aanleg van de kruising bij Klooster, zoals die eerder zijn voorgelegd aan de omwonenden (inloopbijeenkomst mei 2014).

Ook in 2012 en 2013 zijn informatieavonden gehouden over de nieuwe aansluiting in Klooster. Er is ook een informatieavond gehouden voor de direct aanwonenden met voorlichting over fijn stof en geluid.

Ontwerp

Ten zuiden van Coevorden bij Klooster ligt momenteel een gelijkvloerse oversteek over de N34. Enkele kilometers verderop in Overijssel ligt een gelijkvloerse aansluiting van de Holthonerweg op de N34. Daarnaast heeft de gemeente Coevorden de wens om een nieuwe rondweg aan te leggen die ook een aansluiting zou moeten krijgen op de N34. Daarom heeft provincie Drenthe, samen met de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel, onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze drie wensen vorm te geven in een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting.

Uitkomst is de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij; 't Klooster. De N34 wordt verhoogd aangelegd over de kruisende weg (Klooster) heen. De op- en afritten sluiten met een rotonde aan op de onderliggende toekomstige zuidelijke rondweg. De nieuwe situatie zorgt voor een veilige onderdoorgang voor het buurtschap Klooster en dient tevens als aansluiting op de N34 voor Holthone. Bij Holthone legt de provincie Overijssel een tunnel aan.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 1.9 MB) van de aansluiting.

Impressies

Grote versies van de impressies kunt u hiernaast downloaden.impressie

impressie


App: Project aansluiting Klooster

qrcodes

Via de volgende links: iOS (Apple) of Android (PlayStore) kun je de betreffende 'Bam Infra projecten app' downloaden. Hier vindt u meer informatie over het project Klooster.

Projectenkaart N34

Kaart Het Klooster Coevorden