Laatste bouwfase Emmen-West in volle gang


De eerste week na het afsluiten van de op- en afrit aan de westzijde van knooppunt Emmen-West zit erop. Aannemer Van Spijker heeft hard gewerkt aan het verwijderen (frezen) van de asfaltlagen. De freeswerkzaamheden waren aan de Ermerweg tot aan de Oude Rijksweg en aan de op- en afrit. Ruim 7000 ton asfalt is gefreesd en afgevoerd naar de asfaltfabriek voor hergebruik. 230 vrachtwagens waren er nodig om het asfalt af te voeren.

Fly-over

Op de tweede verdieping van het knooppunt, de fly-over, zijn de zijkanten van de fly-over gestort met beton. Daarop komt straks de vangrail te staan. Ook de landhoofden zijn bijna klaar, het wapeningsstaal is afgelopen week gevlochten. De twee landhoofden markeren de overgang van ‘land naar fly-over’: om die aan te sluiten is een voeg aangebracht zodat de fly-over als het ware nog wat kan ‘meebewegen’ als er straks verkeer overheen rijdt.

Wegenstructuur begane grond

Op de begane grond van het knooppunt zijn kabels en leidingen aangesloten, zoals de riolering en de (hoge druk)gasleiding. Onder de fly-over is hard gewerkt aan de twee viaducten Klinkmolen 1 en 2. De voorzetwanden, dit is de afwerking van de twee landhoofden, staan er aan de noordkant allemaal in. Deze gaan tot 11 meter de hoogte in, tot vlak onder het hoogste punt van de fly-over. Aan de zuidkant zijn inmiddels meer dan de helft van de voorzetwanden geplaatst.

Ook de bermen zijn klaar gemaakt om het bloemrijke grasmengsel nog vóór de herfst te kunnen inzaaien. Komende week start de aannemer met het opbouwen van de nieuwe wegenstructuur voor de op- en afrit aan de westzijde. Als de riolering is aangesloten kan het werk daarvoor beginnen.