Stap voor stap naar een nieuw knooppunt


Op 25 mei ging de nieuwe oprit van de Rondweg Emmen naar de N34 richting Odoorn/Groningen open. Deze nieuwe verkeersstroom betekent een volgende stap in de realisatie van knooppunt Emmen-West. Circa 150 ton asfalt was er nodig om de 650 meter lange oprit te realiseren.

Werkvoorbereider Marijn Vulkers werkt samen met zijn collega’s bij aannemer Van Spijker Infrabouw aan de stappen die knooppunt Emmen-West transformeert in een ongelijkvloerse aansluiting. Om tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor weggebruikers, heeft het team een faseringsplan opgesteld. Daarin staat hoe ze stap voor stap naar de definitieve situatie toewerken. Marijn blikt terug op de openstelling van de nieuwe oprit: ‘Het maken van een faseringsplan is als een puzzel leggen: we willen het verkeer laten doorstromen en ondertussen het werk maken’, legt Marijn uit. ‘We zijn op meerdere locaties tegelijk aan het werk dus qua planning is het een complexe puzzel. Bij iedere faseringsstap plannen we mensen en materieel in die in een kort tijdsbestek het werk realiseren.’

Nauwkeurige planning 
Zo waren er op 25 mei 15 verschillende machines en 60 man aan het werk. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het frezen en reinigen van asfalt, het asfalteren van de laatste deklaag, het plaatsen van borden en er is bijna duizend meter aan markering aangebracht. Het asfalt werd aangevoerd van de asfaltcentrale Bovenveld in Ommen. Het transport is nauwkeurig ingepland en mocht geen vertraging oplopen, het moet met een temperatuur van 160 graden aankomen en direct de asfaltmachine in. Vijf transporten waren er nodig.

Waterdichte folieconstructie  
Marijn: ‘Wat de bouw van deze nieuwe oprit bijzonder maakt, is de verdiepte ligging. De oprit is 650 meter lang en gaat in een bocht onder de Ermerweg door. Voor deze kruising bouwden we een onderdoorgang die verdiept is aangelegd en daarmee onder het grondwaterpeil ligt. Daarvoor is een enorm diep gat met 40.000 m3 grond ontgraven en bemaald. De uitdaging was vooral om de waterdichte folieconstructie aan te leggen. Deze is in banen van 6 meter breed aan elkaar gelast. Een heel secuur werk omdat de ondergrond vlak en vloeiend moet zijn en er geen vouwen in de folie mogen komen. En de gelaste naden moeten uiteraard waterdicht zijn.’

Duurzame oplossing 
Vervolgens is 25.000 m3 grond op de folie aangebracht. Dit zorgt voor een natuurlijk evenwicht dat voorkomt dat de folie door grondwater gaat drijven. ‘Zo hebben we als het ware een kleine polder gebouwd om een ongelijkvloerse kruising van wegen te realiseren. Er is voor deze bouwconstructie gekozen omdat dit de meest duurzame oplossing met de minste impact op het milieu is. Dus geen betonconstructie, die meer voor de hand ligt maar zeer kostbaar is en belastend voor het milieu. Nu het werk klaar is en de oprit veilig open, kijken we met trots terug op het resultaat,’ aldus Marijn.