Werkzaamheden en omleidingen knooppunt Emmen-West (N34/N391)


Bij Emmen-West sluit de N391 aan op de N34. Deze aansluiting wordt als onderdeel van het project N391 Veilig en Snel omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Van Spijker Infrabouw uit Meppel bouwt hiervoor onder andere een fly-over bij knooppunt Emmen-West. Vanaf eind maart 2020 starten de voorbereidende (grond)werkzaamheden. De werkzaamheden aan het knooppunt Emmen-West zelf, starten op 4 mei 2020. De planning is dat het werk eind 2021 gereed is.

Overzicht werkzaamheden

Fase Omschrijving Periode
Alle werkzaamheden in één oogopslag
0
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Aanleg ketenpark
 • Werkzaamheden kabels en leidingen
 • Verleggen Zandzoom (landbouwweg)
 • Aanleggen beperkt aantal watergangen
maart 2020 - april 2020
1
 • Uitvoeren grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen tijdelijk verkeersplein op huidige rotonde
 • Start bouw nieuw viaduct Klinkmolen 2, inrijden dek
 • Start bouw fly-over
 • Start bouw viaduct Ermerweg
 • Aanleggen tijdelijke bypass N34
 • Asfaltwerk
mei 2020 - november 2020
2
 • Uitvoeren grondwerkzaamheden
 • Gebruik van westelijke rijbaan N34 + bypass
 • Nieuwe afrit N34 vanaf Dalen richting N391 Emmen
 • Nieuwe viaduct Klinkmolen 2 gereed voor verkeer
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
november 2020 - maart 2021
3
 • Gebruik van westelijke rijbaan N34 + bypass
 • Nieuwe oprit vanaf N34 Emmen richting N34 Odoorn
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
maart 2021 - mei 2021
4
 • Gebruik van oostelijke rijbaan N34 (i.v.m. verwijderen bypass)
 • Aanbrengen verharding hoofdrijbaan N34
 • Afsluiting afrit N34 vanuit de richting Odoorn naar de N391
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
mei 2021 - november 2021
5
 • Fly-over en nieuwe afrit N34 vanjuit de richting Odoorn naar de N391 gereed
 • Viaduct Ermerweg gereed
 • Aanleggen fietspaden
 • Aanleggen nieuwe aansluiting Ermerweg-Oude Rijksweg
 • Openbreken tijdelijke verhardingen
november 2021 - december 2021

Overzicht omleidingsroutes

Omleidingsroutes
Waar afgesloten Dicht vanaf Weer open Omleidingsroute
Zandzoom richting Emmen vanaf de hoek Zandzoom/Wijnbergsteeg Maandag 23 maart 2020 vanaf 06:00 uur Vrijdag 3 april 2020 vanaf 06:00 uur Rondweg N391 naar Emmen
Zandzoom richting Erm vanaf de hoek Zandzoom/Oude Delft Maandag 23 maart 2020 vanaf 06:00 uur Vrijdag 3 april 2020 vanaf 06:00 uur Rondweg N391 naar Emmen

Aansluiting Ermerweg op Rondweg N391

Maandag 4 mei 2020 vanaf 06:00 uur Begin december 2021 Nieuw-Amsterdamsestraat, Rondweg N391
Aansluiting Oude Rijksweg op Rondweg N391 Maandag 4 mei 2020 vanaf 06:00 uur Begin december 2021 Esweg (N376), N34, afslag Emmen-West (N391)

Oprit N34 richting Holsloot

Vrijdag 8 mei 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 11 mei 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf Rondweg N391: oprit N34 richting Odoorn, afslag Drachten/Emmen (N381), via rotondes retour N391 richting Holsloot

Afrit N34 vanuit richting Odoorn

Vrijdag 8 mei 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 11 mei 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N34 uit de richting Odoorn: via afslag N376 (Erm) en retour via N34 richting noorden, afslag Emmen-West (N391)

Rondweg N391 vanaf aansluiting Oude Delft

Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N391: afslag Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam/Schoonebeek, A37 Hoogeveen

N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m afslag

Drachten/Emmen (N381)
Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit zuiden (Holsloot): afrit Erm/Sleen N376, N376 Erm, N381 Emmen, N34 Odoorn

N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (N381) t/m afslag Erm/Sleen (N376)

Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit noorden (Odoorn): N381 Sleen, afslag Noord-Sleen/Sleen (N376), Noord-Sleen (N376), N34 Coevorden

Rondweg N391 vanuit de richting Emmen voor viaduct Klinkmolen (aansluiting op N34 richting Holsloot)

Vrijdag 6 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 9 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf Rondweg N391: oprit N34 richting Odoorn, afslag Drachten/Emmen (N381), via rotondes retour N391 richting Holsloot

N34 afslag Emmen-West vanuit richting Odoorn

Vrijdag 6 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 9 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N34 uit de richting Odoorn: óf afslag Emmen óf via afslag N376 (Erm) en retour via N34 richting noorden, afslag Emmen-West (N391)
N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (N381) t/m afslag Erm/Sleen (N376) Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N391: afslag Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam/Schoonebeek, A37 Hoogeveen

N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m afslag Drachten/Emmen (N381)

Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit zuiden (Holsloot): afrit Erm/Sleen N376, N376 Erm, N381 Emmen, N34 Odoorn

N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (N381) tot en met afslag Erm/Sleen (N376)

Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit noorden (Odoorn): N381 Sleen, afslag Noord-Sleen/Sleen (N376), Noord-Sleen (N376), N34 Coevorden

Werkzaamheden en omleidingen overige N34 trajecten in Drenthe

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 op het traject Coevorden - Holsloot

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 op het traject Emmen West - N381.