Werkzaamheden en omleidingen knooppunt Emmen-West (N34/N391)


Bij Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. Deze aansluiting wordt omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Van Spijker Infrabouw uit Meppel bouwt hiervoor onder andere een fly-over. De werkzaamheden aan het knooppunt Emmen-West beginnen op 4 mei 2020. De planning is dat het werk eind 2021 klaar is.

Overzicht omleidingsroutes

Bekijk de omleidingsroutes in PDF

Omleidingsroutes
Waar afgesloten Dicht vanaf Weer open Omleidingsroute

Aansluiting Ermerweg op Rondweg Emmen (N391)

Maandag 4 mei 2020 vanaf 06:00 uur Eind 2021 Nieuw-Amsterdamsestraat, Rondweg Emmen
Aansluiting Oude Rijksweg op Rondweg Emmen Maandag 4 mei 2020 vanaf 06:00 uur Eind 2021 Esweg (N376), N34, afslag Emmen-West (N391)

Oprit N34 richting Holsloot

Vrijdag 8 mei 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 11 mei 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf Rondweg N391: oprit N34 richting Odoorn, afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute), via rotondes retour N391 richting Holsloot

Afrit N34 vanuit richting Odoorn

Vrijdag 8 mei 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 11 mei 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N34 uit de richting Odoorn: via afslag N376 (Erm) en retour via N34 richting noorden, afslag Emmen-West (N391)

Rondweg Emmen vanaf aansluiting Oude Delft

Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N391: afslag Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam/Schoonebeek, A37 Hoogeveen

N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute)

Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit zuiden (Holsloot): afrit Erm/Sleen N376, N376 Erm, N381 Emmen, N34 Odoorn

N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (N381) t/m afslag Erm/Sleen (N376)

Vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 31 augustus 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit noorden (Odoorn): N381 Sleen, afslag Noord-Sleen/Sleen (N376), Noord-Sleen (N376), N34 Coevorden

Rondweg Emmen vanuit de richting Emmen voor viaduct Klinkmolen (aansluiting op N34 richting Holsloot)

Vrijdag 6 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 9 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf Rondweg N391: oprit N34 richting Odoorn, afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute), via rotondes retour N391 richting Holsloot

N34 afslag Emmen-West vanuit richting Odoorn

Vrijdag 6 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 9 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N34 uit de richting Odoorn: óf afslag Emmen óf via afslag N376 (Erm) en retour via N34 richting noorden, afslag Emmen-West (N391)
N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute) t/m afslag Erm/Sleen (N376) Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur Vanaf N391: afslag Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam/Schoonebeek, A37 Hoogeveen

N34 richting Odoorn vanaf afslag Erm/Sleen (N376) t/m afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute)

Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit zuiden (Holsloot): afrit Erm/Sleen N376, N376 Erm, N381 Emmen, N34 Odoorn

N34 richting Emmen-West vanaf afslag Drachten/Emmen (Frieslandroute) tot en met afslag Erm/Sleen (N376)

Vrijdag 20 november 2020 vanaf 20:00 uur Maandag 23 november 2020 vanaf 06:00 uur N34 vanuit noorden (Odoorn): N381 Sleen, afslag Noord-Sleen/Sleen (N376), Noord-Sleen (N376), N34 Coevorden

Overzicht werkzaamheden

Fase Omschrijving Periode
Alle werkzaamheden
1
 • Uitvoeren grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen tijdelijk verkeersplein op huidige rotonde
 • Start bouw nieuw viaduct Klinkmolen 2, inrijden dek
 • Start bouw fly-over
 • Start bouw viaduct Ermerweg
 • Aanleggen tijdelijke bypass N34
 • Asfaltwerk
mei 2020 - november 2020
2
 • Uitvoeren grondwerkzaamheden
 • Gebruik van westelijke rijbaan N34 + bypass
 • Nieuwe afrit N34 vanaf Dalen richting Rondweg Emmen
 • Nieuwe viaduct Klinkmolen 2 gereed voor verkeer
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
november 2020 - maart 2021
3
 • Gebruik van westelijke rijbaan N34 + bypass
 • Nieuwe oprit vanaf N34 Emmen richting N34 Odoorn
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
maart 2021 - mei 2021
4
 • Gebruik van oostelijke rijbaan N34 (i.v.m. verwijderen bypass)
 • Aanbrengen verharding hoofdrijbaan N34
 • Afsluiting afrit N34 vanuit de richting Odoorn naar de Rondweg Emmen
 • Vervolg bouw fly-over en viaduct Ermerweg
mei 2021 - november 2021
5
 • Fly-over en nieuwe afrit N34 vanuit de richting Odoorn naar de Rondweg Emmen gereed
 • Viaduct Ermerweg gereed
 • Aanleggen fietspaden
 • Aanleggen nieuwe aansluiting Ermerweg-Oude Rijksweg
 • Openbreken tijdelijke verhardingen
november 2021 - december 2021

Werkzaamheden en omleidingen overige N34 trajecten in Drenthe

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 op het traject Coevorden - Holsloot

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 op het traject Emmen West - N381.


Contact over aanleg?

Wilt u meer informatie over de aanleg van het knooppunt? Bel dan 06-17676627 of mail naar h.bos@vsib.nl of bekijk de omgevingsapp 'N34'. Download de app via onderstaande QR-code.

Omgevingsapp N34

Nieuwe situatie

Knooppunt Emmen West