Voorbereidingen Knooppunt Emmen-West van start


Bomenkap en archeologisch onderzoek

De provincie Drenthe begint op 28 januari met het kappen van bomen op de plek van het nieuw aan te leggen knooppunt Emmen-West (N391/N34). Het kappen duurt tot uiterlijk 1 maart. Kort daarna begint het archeologisch onderzoek op de gekapte percelen. De bouw van het knooppunt begint naar verwachting in augustus dit jaar.

Op de locatie van het nieuwe knooppunt wordt een aantal stroken bos gekapt. Ter compensatie van de gekapte bomen vindt later herplant plaats. Vanwege de flora en fauna die in het bos aanwezig is, wordt de kap uitgevoerd onder toezicht van een ecoloog. Het verkeer op de N391 kan af en toe enige hinder ondervinden van de kapwerkzaamheden, bijvoorbeeld door de afvoer van het gekapte materiaal. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de te kappen bosgedeelten niet toegankelijk voor publiek en zijn de paden afgesloten.

Aan de slag

Ik ben blij dat we aan de slag kunnen met dit belangrijke nieuwe knooppunt. Nu de verdubbeling van het zuidelijk deel van de N34 ook bijna van start gaat, maken we mooie stappen in de verbetering van de bereikbaarheid van Emmen en de doorstroming van het verkeer naar Duitsland.

Gedeputeerde Henk Brink

Proefsleuven

Uit vooronderzoek is gebleken dat er mogelijk archeologische resten in de bodem van het projectgebied aanwezig zijn. Daarom laat de provincie Drenthe een archeologisch proefsleuvenonderzoek doen. Zo kan worden voorkomen dat waardevol erfgoed ongezien en voorgoed verdwijnt. Als er interessante vondsten zijn, worden mogelijk nadere opgravingen gedaan. Op plaatsen waar geen bomen staan wordt al in februari begonnen met proefsleuvenonderzoek.

Planning

De archeologische onderzoeken duren, afhankelijk van wat er wordt gevonden, tot het begin van de zomer. De aanbesteding van het nieuw aan te leggen knooppunt Emmen-West (N391/N34) is voor de zomer rond en de bouwwerkzaamheden aan het knooppunt beginnen na de zomervakantie. De bouwperiode loopt tot en met de zomer van 2021. Meer informatie over het project is te vinden op www.n391.nl of www.provincie.drenthe.nl/n34.