N34


De N34, Hunebed Highway, is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen. Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33. Bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37.

(Gedeeltelijke) verdubbeling N34 Emmen - De Punt

De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten.

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan om te komen tot de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de onderzoeksopzet en benoemt welke alternatieven onderzocht worden.