N34


De N34, ook wel bekend als de Hunebed Highway, is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 is één van de oudste en belangrijkste verkeersaders in Drenthe. De weg is ruim 75 km lang en vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen. Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33. Bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37.

Gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten

De N34 is een drukke weg waar regelmatig (zware) ongevallen plaatsvinden. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen de aansluitingen Annen en Gasselte en de aanpak van verkeersplein Gieten met een goede verbinding voor het openbaar vervoer.

Vlotter en veiliger over de N34

De afgelopen jaren is de N34 stap voor stap veiliger gemaakt. Het traject tussen de Frieslandroute (N381) en Coevorden-Noord is verdubbeld, de weg is opnieuw ingericht (breder wegvak, nieuwe ribbelmarkering en groene middenstreep) en er zijn 9 kruisingen ‘ongelijksvloers’ aangelegd (waaronder  Borger, Gasselte, Gieten, Drouwen, Exloo en Klijndijk). Ook voor fietsers en wandelaars zijn tunnels en paden aangelegd. Voor reizigers in het openbaar vervoer is een goede (bus)verbinding gekomen met de komst van de OV-Hubs bij Gieten en Borger.