N34


De N34, Hunebed Highway, is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen. Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33, bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37. De weg is een autoweg.

Projectenkaart N34

Archeologen aan het werk langs de N34

Uitgelicht

Er is een nieuw infocentrum langs de Hunebed Highway N34. Hier kunnen belangstellenden terecht met vragen de projecten die komend jaar in uitvoering gaan.

N34-2

De N34 wordt tussen Coevorden en Emmen verdubbeld. Tussen Emmen en De Punt doet de provincie onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34.

Verdubbeling N34 bij Dalen

De N34 wordt tussen Coevorden Noord en Holsloot en tussen Emmen West en de N381 verdubbeld. Wat gebeurt er zoal?

Verkeersplein Gieten N34

Voor het verkeersplein in Gieten ontstaan in de ochtend- en middagspits regelmatig files. Veel weggebruikers merken dit en hebben er last van. De provincie zet zich in voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Drenthe.

De kruising Emmen-West vormt de aansluiting van de N391 op de N34. Hier wordt een nieuw knooppunt aangelegd met ongelijkvloerse kruisingen en een fly-over. De aanleg start naar verwachting najaar 2019.

De provincie Drenthe heeft besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk.

Verdubbeling N34 Emmen - De Punt

Tussen Emmen en De Punt doet de provincie onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.

Aansluiting Klooster

De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is afgerond in mei 2019.

Hunebed Highway

De provinciale weg N34 is in 2018 omgedoopt tot Hunebed Highway om meer toeristen te trekken.

N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 verbeteren. De weg wordt daarom flink aangepakt. Maar veel ongelukken worden ook veroorzaakt door menselijke fouten en gevaarlijk rijgedrag. Daarom is er in  een voorlichtingscampagne gestart.