N34


De N34, Hunebed Highway, is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen. Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33, bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37. De weg is een autoweg.

Projectenkaart N34

Archeologen aan het werk langs de N34

Uitgelicht

Verkeersplein Gieten

Een Focusgroep van ca. 20 omwonenden denkt mee met mogelijke oplossingen voor het verkeersplein Gieten. Zij kunnen uw hulp gebruiken. Heeft u nog suggesties voor het verkeersplein of wilt u iets kwijt waar we rekening mee moeten houden, vul dan dit formulier in.

Er is een nieuw infocentrum langs de Hunebed Highway N34. Hier kunnen belangstellenden terecht met vragen de projecten die komend jaar in uitvoering gaan.

Verdubbeling N34 tussen Coevorden en Emmen

De N34 wordt tussen Emmen (aansluiting N381) en Coevorden verdubbeld. Wat gaat er zoal gebeuren?

De verkeersdrukte blijft de komende decennia toenemen. Voor de verbinding Emmen Groningen is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen-Stadskanaal en de verbetermogelijkheden van de N34.

300 belangstellenden bezochten de open dagen over archeologie in het nieuwe Infocentrum Hunebed Highway. Bekijk hier de foto's.

Aansluiting Klooster

De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is afgerond in mei 2019.

De kruising Emmen-West vormt de aansluiting van de N391 op de N34. Hier wordt een nieuw knooppunt aangelegd met ongelijkvloerse kruisingen en een fly-over. De aanleg start naar verwachting najaar 2019.

Voor het verkeersplein in Gieten ontstaan in de ochtend- en middagspits regelmatig files. Veel weggebruikers merken dit en hebben er last van. De provincie zet zich in voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe.

De provincie Drenthe heeft besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk.

De provinciale weg N34 is in 2018 omgedoopt tot Hunebed Highway om meer toeristen te trekken.

N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 verbeteren. De weg wordt daarom flink aangepakt. Maar veel ongelukken worden ook veroorzaakt door menselijke fouten en gevaarlijk rijgedrag. Daarom is er in  een voorlichtingscampagne gestart.