N34


De N34 is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen.  Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33, bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37. De weg is een autoweg.

Projectenkaart N34

Projectenkaart N34

Visualisatie Verdubbeling N34 Coevorden-Emmen

Projecten

N34---Verdubbeling-Emmen---Coevorden

De N34 wordt tussen Emmen (aansluiting N381) en Coevorden verdubbeld. Wat gaat er zoal gebeuren?

N34---Aansluiting-Klooster

De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster is momenteel in uitvoering. De werkzaamheden zijn naar verwachting in mei 2019 klaar.

N34--aansluiting-n391

De kruising Emmen-West vormt de aansluiting van de N391 op de N34. Hier wordt een nieuw knooppunt aangelegd met ongelijkvloerse kruisingen en een fly-over. De aanleg start naar verwachting najaar 2019.

N34---Gieten

De verkeersdrukte blijft de komende decennia toenemen. Voor de verbinding Emmen Groningen is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen-Stadskanaal en de verbetermogelijkheden van de N34.

N34 Verkeersplein Gieten

Voor het verkeersplein in Gieten ontstaan in de ochtend- en middagspits regelmatig files. Veel weggebruikers merken dit en hebben er last van. De provincie zet zich in voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe.

N34 - Klijndijk

De provincie Drenthe heeft besloten om een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk.

N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 verbeteren. De weg wordt daarom flink aangepakt. Maar veel ongelukken worden ook veroorzaakt door menselijke fouten en gevaarlijk rijgedrag. Daarom is er in  een voorlichtingscampagne gestart.