N34


De N34, Hunebed Highway, is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen. Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33. Bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37.

Zuidelijk deel N34 vlotter en veiliger

Het nieuwe knooppunt Emmen-West is eind 2021 opengesteld  voor het verkeer. Met de aanleg van een nieuwe fly-over is een volwaardig knooppunt gebouwd met nieuwe verbindingswegen. Het knooppunt sluit de Rondweg N391 aan op de N34. Het project is onderdeel van de aanpak van de N34 tussen Coevorden-Noord en de Frieslandroute (N381) naar 2×2 rijstroken. Daarmee is het verdubbelde zuidelijk deel van de N34 gereed.

Uitgelicht

Keren op de weg, gevaarlijk inhalen en afleiding achter het stuur. Het is levensgevaarlijk. Toch gebeurt het geregeld op de provinciale wegen, met (soms dodelijke) ongevallen tot gevolg. Om ongevallen te helpen voorkomen, vraagt de provincie Drenthe aandacht voor (on)veilig rijgedrag.

Aan de slag met de Hunebed Highway N34. In deze infographic staan de verschillende projecten op de Hunebed Highway beschreven.

De provincie doet onderzoek naar het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 tussen de A28 (De Punt) en de N381 (Emmen). Het verbeteren van de doorstroming bij het verkeersplein Gieten is hier een belangrijk onderdeel van.

De provincie heeft een infocentrum langs de N34 ingericht: Het Hunebed Highway infocentrum. Hier kunnen belangstellenden terecht met vragen over drie projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

Image 01

Hier verdubbelen we de N34 tussen aansluiting Rondweg Emmen/N34 en de Frieslandroute (N381).

Werkzaamheden en omleidingsroutes.

Hier komt een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen en een fly-over.

Werkzaamheden en omleidingsroutes.

Odoorn Noord

De provincie Drenthe heeft besloten om bij Odoorn Noord een parallelweg en fietspad aan te leggen.

presentatietekening_aansluiting_klijndijk_n34_-_kleine_versie

Er komt een ongelijkvloerse aansluiting bij de Slenerweg. De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt te vervallen.

Nieuwsbrief N34

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden.