Start planuitwerking tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg


Op korte termijn gaan wij in de gemeente Tynaarlo starten met de planuitwerking van het deelproject “verharden zandpad” (tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg). Dit doen wij in nauwe afstemming met de bewoners en grondeigenaren/pachters langs dit tracédeel. Naar deze personen is inmiddels een uitnodiging verstuurd voor een startbijeenkomst over dit deelproject.

Verder wijzen wij u er op dat u zich nog kunt opgeven voor de fietsexcursie op 12 september.  Dit kan tot 3 september a.s. Vol = vol!