Start planuitwerking tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg


Op korte termijn gaan wij in de gemeente Tynaarlo starten met de planuitwerking van het deelproject “verharden zandpad” (tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg). Dit doen wij in nauwe afstemming met de bewoners en grondeigenaren/pachters langs dit tracédeel. Naar deze personen is inmiddels een uitnodiging verstuurd voor een startbijeenkomst over dit deelproject.