Deel Taarlose brug - Onlandweg


Voor het verharden van het bestaande zandpad tot betonnen fietspad op dit deel zijn twee overleggen geweest met de direct belanghebbenden. Daarin is gediscussieerd over varianten voor de inrichting. Daarbij worden belangen afgewogen van fietsers, landbouwers, bewoners en vissers. Op korte termijn wordt door de provincie Drenthe een besluit genomen over e inrichtingsvariant. De direct belanghebbenden worden dan eerst over die voorkeur en vergunningprocedure geïnformeerd waarna de benodigde vergunning wordt aangevraagd. Het is de bedoeling om dit deel zo snel mogelijk in 2019 te realiseren. Voorwaarde is dat de vergunning is verleend en het weer bouwwerkzaamheden toelaat.